Amdanom Ni

Mae Celf ar y Blaen yn anelu at fod yn chwaraewr allweddol wrth sefydlu Rhanbarth Cymoedd De Ddwyrain Cymru fel ardal lle:

• Mae pobl ym mhob cymuned, o bob oed a gallu, yn falch o’u treftadaeth ddiwydiannol ac yn gallu gwireddu eu potensial creadigol trwy ymddiddori artistig sy’n gyfoes a pherthnasol.

• Mae gweithgareddau celfyddydol sy’n cyfoethogi bywydau yn cael eu cydnabod fel sbardun ar gyfer adfywio economaidd a chymdeithasol.

Cliciwch ar y dolennau ar y dde i ddarganfod mwy am beth ydyn ni’n ei wneud:

Ein Stori

Y Tim

Beth Ydy’n Ni’n Ei Wneud

Hysbysiad Preifatrwydd