Y Tîm

Y Tîm Creiddiol

Mae’r tîm staff creiddiol, sy’n gweithio yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd, yn ddwy unigolyn creadigol am-dasgio sy’n angerddol am ymarfer arloesol sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol, ac sydd wedi helpu i lunio taith Celf ar y Blaen o’r dechrau cyntaf.

Cyfarwyddwr Creadigol: Kate Strudwick sy’n symbylu’r holl brosiectau mawr a ddatblygir gan Celf ar y Blaen ac yn gosod blaenoriaethau allweddol y sefydliad gyda chefnogaeth gan y Grŵp Llywio. Mae Kate wedi datblygu partneriaethau rhyngwladol Celf ar y Blaen drwy gymryd rhan yn rhaglen Tandem Ewrop ac mae wedi arwain at brosiectau yn gysylltiedig â Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau, fel Asiant Creadigol a hefyd drwy ddarparu dau brosiect Cydweithio Creadigol.

Cyfarwyddwr Creadigol Cynorthwyol: Mae Bethan Lewis yng ngofal rhaglenni penodol o waith, megis prosiectau treftadaeth, rhaglenni Ysbrydoli i Gyflawni ac achrediadau Arts Awards. Bethan sy’n goruchwylio gwaith marchnata Celf ar y Blaen ac yn cynllunio ei brosesau monitro a gwerthuso. Derbyniodd Bethan gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2018 i gymryd rhan yn y rhaglen Arwain Dysgu a gynhaliwyd gan Fforwm Cenedlaethol Diwylliant a Hamdden.

Intern Celfyddydau Cymunedol: Mae Finley wedi graddio yn ddiweddar o gwrs BA Cyfathrebu Graffig Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae Finley wedi caru ei ddechrau gyda Chelf ar y Blaen, gan wneud gwahaniaeth ystyrlon i fywydau pobl trwy greadigrwydd.

Tîm Cefnogi

Mae Celf ar y Blaen yn comisiynu gwasanaethau cymorth rhan-amser gan Celfyddydau Cymunedol Breaking Barriers a Menter Iaith Caerffili:

Julie Smith – Swyddog Cyllid a Gweinyddiaeth

Hannah Roberts – Swyddog Cyfryngau Digidol

Morgan Roberts – Swyddog Cyfryngau Digidol

Ymarferwyr Celfyddydau Llawrydd a Chefnogaeth Prosiect: Mae Celf ar y Blaen yn sicrhau gwasanaeth amrywiaeth o ymarferwyr celfyddydau cymunedol a chydlynwyr prosiect medrus iawn i gyflwyno gweithgareddau ar sail llawrydd.

Spread the love