Y Tîm

Tîm Celf ar y Blaen yw Kate Strudwick, Rheolwr Prosiect Creadigol a Bethan Lewis, Swyddog Prosiectau.

Mae Celf ar y Blaen hefyd yn contractio Cydlynydd Prosiectau a Swyddog Cyllid a Gweinyddiaeth rhan amser.

Mae’r tîm yn gweithio gydag ystod o artistiaid hynod sgilgar sy’n cyflenwi prosiectau ar eu liwt eu hunain.

Mae’r tîm craidd wedi ei leoli yn Sefydliad y Glowyr, Llanhiledd, ond yn teithio ar hyd a lled ardal ddwyreiniol Blaenau’r Cymoedd er mwyn datblygu gweithgareddau a phrosiectau.