Beth ydyn ni’n ei wneud

Mae Celf ar y blaen yn gweithredu’n rhagweithiol trwy symbylu creadigrwydd ac yn gatalydd ar gyfer sbarduno pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau trwy ddarparu gweithgareddau celf o ansawdd uchel a phrofiadau celfyddydol i ysbrydoli ar lawr gwlad, dan arweiniad gweithwyr proffesiynol.

Rydym yn anelu at wneud hyn trwy

• Defnyddio’r celfyddydau i wneud gwahaniaeth i ansawdd bywydau pobl
• Cynnig ystod o weithgareddau amrywiol, gafaelgar a difyr i symbylu cyfranogaeth yn y celfyddydau
• Codi uchelgais, cynyddu hyder a datgloi galluoedd creadigol trwy’n gweithgareddau
• Datblygu partneriaethau cryf gydag unigolion allweddol, cymunedau a sefydliadau eraill
• Cefnogi datblygiad proffesiynol artistiaid ym mhob cyfnod o’u gyrfa