Arty Parky

Cewch eich ysbrydoli gan liwiau’r hydref a chreu cynllun deilen i’w gynnwys yn ein celfwaith mandala digidol enfawr.

Yn anffodus ni allwn fod gyda’n gilydd ym mharciau’r Cymoedd yn ystod hanner tymor mis Hydref eleni, fel yr ydym yn arfer wneud, yn canfod dail tlws a chreu mandalas dail mawr hardd. Fodd bynnag buom yn gweithio’n galed dros yr ychydig wythnosau ddiwethaf i gynnal digwyddiad rhithiol Arty Parky sy’n dathlu naws bod gyda’n gilydd ym mharciau Bedwellte, Morgan Jones, Pont-y-pŵl a Chyfarthfa.

Felly dyma’r her: eleni byddwn yn creu ein mandala mwyaf erioed, ac mae gennych fwy o reolaeth greadigol nag erioed o’r blaen. Rydym eisiau i chi fynd mas, ar ben eich hun neu gyda rywun sy’n byw gyda chi, a chwilio am ddail yr hydref, brigau a deunyddiau naturiol eraill. Yna trefnwch beth a gawsoch yn un o bump siâp: cylch, sgwâr, triongl, diemwnt neu petal. Byddwch mor greadigol ag sydd modd, meddwl am wahanol liwiau a gweadau. Su gall eich cynllun chi sefyll mas?

Unwaith ichi wedi cwblhau’r eich dyluniad, tynnwch lun oddi uchod a’i rannu ar Drydar neu Instagram gan ddefnyddio hashnod #ArtyParky.  I gael eich ffrindiau i gymryd rhan ac helpu tyfu ein gwaith celf terfynol, tagiwch ddau neu mwy o ffrindau a’u herio i wneud creadigaeth deiliog.

Yn lle, anfonwch neges atom (Head4Arts) ar Facebook gyda llun o’ch dyluniad, neu ebostiwch yr hyn a wnaethoch atom: info@head4arts.org.uk

Yn nes ymlaen yn y mis, byddwn yn trefnu’r holl gynlluniau a gyflwynwyd yn batrwm mandala enfawr a’i rannu gyda phawb ohonoch ar ein gwefan.

Edrychwch ar y fideo islaw i gael mwy o wybodaeth a chynghorion arbenigol ar sut i wneud eich cynlluniau deilen gan yr artist Kate Raggett.

Hydref hapus!