Atebion Ar Gerdyn Post

Helpwch ni i ddathlu ein pen-blwyddyn yn 10 oed!

Ar gyfer ein #10fed Pen–blwydd buom yn anfon cardiau post Celf ar y Blaen i unrhyw un sydd eisiau ysgrifennu/darlunio/dwdlo/paentio/sgriblo nges i ni ar ein 10fed pen-blwydd. Efallai yr hoffech rannu atgof neu dechneg grefftus y gwnaethoch ei dysgu gyda ni? Cysylltwch â ni drwy ein tudalen cysylltiadau os hoffech un! Hoffem glywed eich straeon. A pheidiwch poeni am bostio, maent i gyd wedi’u stampio ymlaen llaw felly ni fydd yn costio ceiniog i chi. Rydym eisoes wedi cael rhai i mewn ac maent yn edrych yn wych yn barod

#AtebionArGerdynPost