Awr Ddaear 2019

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned. Mae Celf ar y Blaen yn arwain gweithgareddau ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth.

Gweithgareddau cymunedol yr Awr Ddaear

Parc Bryn Bach
Heol Merthyr, Tredegar, NP22 3AY

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

10am – 12 canol-dydd

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, gerddi arnofio, dweud straeon a gwneud llusernau.

Partneriaid: Celf ar y Blaen, Hamdden Aneurin, BCS Blaenau Gwent, WWF Cymru
I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Heol yr Eglwys, Blaenafon, NP4 9AS

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

12 canol-dydd – 2pm

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, diet byd a bwydydd eco-gyfeillgar, dweud straeon a gwneud llusernau.

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Parc a Chastell Cyfarthfa

Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

3pm – 5pm

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, gwneud bwyd hwyaid, llwybr pengwyniaid, dweud straeon a gwneud llusernau.

Partneriaid: Celf ar y Blaen, Wellbeing@Merthyr, Rhwydwaith Rhieni Merthyr Tudful, WWF Cymru

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Parc Penallta
Heol Penallta, Ystrad Mynach, CF82 7GN

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

6.45pm – 8.30pm

Celf ar y Blaen: gwneud crychydd, gorymdaith llusernau, cerddoriaeth fyw, dweud straeon

Partneriaid: H4A, CBS Caerffili, Rhwydwaith Rhieni Caerffili, WWF Cymru

 

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, e-bost info@head4arts.org.uk neu ffonio 01495 357816

 

Spread the love