Blaenafon Stryd Broad, Gorffennol, Presennol a’r Dyfodol

I ddathlu Diwrnod Treftadaeth 2021, mae disgyblion o Ysgol Gynradd VC Treftadaeth Blaenafon ac Ysgol Bryn Onen wedi cael amser hwyl yn teithio drwy amser gyda Head4Arts.

Ar ôl archwilio’r gorffennol, aethant i’r dyfodol i greu gweledigaeth o siopau Broad Street ymhen hanner can mlynedd, wedi’i ysbrydoli gan cerdd Dawne Llewellyn “Open For Business”.

Sgroliwch i lawr i weld cerdd Dawne, y gwaith celf a grëwyd ac i gael mynediad at fideos o ddau ddarn newydd a ysgrifennwyd a berfformiwyd gan y bardd Rufus Mufasa, wedi’u tynnu o syniadau a gyfrannwyd gan y pedwar dosbarth.

Spread the love