Bod yn Greadigol gyda Celf ar y Blaen

Ebrill 2020

Dros yr ychydig
wythnosau diwethaf bu Celf ar y Blaen yn brysur yn aildrefnu ei raglen waith i
sicrhau ei fod yn parhau i gynnig gweithgareddau celf cyfranogol arloesol dan
arweiniad proffesiynol y gellir eu mwynhau adre.

Mae’r rhaglen yn cynnwys pump agwedd allweddol, gyda digonedd o gyfleoedd i gymryd rhan yn ystod y cyfnod hwn o ynysu:

Hapusrwydd ar y Blaen – gweithgareddau ar-lein rheolaidd, a gynhelir drwy Zoom.

Gweithgareddau ar gael ar hyn o bryd:

Caffe Celtaidd, grŵp cerddoriaeth
rhyng-genhedlaeth, dyddiau Mercher 4.30 – 6pm

Sesiwn ganu gyda Ali Shone, dyddiau Iau
12.30 – 1.45 pm.

I gael manylion sut i ymuno, anfonwch neges drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu e-bost

info@head4arts.org.uk

Caiff mwy o weithgareddau eu
hychwanegu yn y dyfodol agos – cadwch lygad ar ein gwefan a’n tudalennau
cyfryngau cymdeithasol i gael gwybodaeth.

Dysgu ar y Blaen – gweithgareddau creadigol i gefnogi rhaglenni addysg yn y cartref.

Mae Celf ar y  Blaen yn cynnig cyfle i deuluoedd ac ysgolion  gymryd rhan ym mhrosiect Pont – prosiect llythrennedd rhyngwladol sy’n defnyddio straeon gwerin o Gymru a’r Eidal fel ffordd o gynyddu mwynhad o ddarllen a chysylltu gyda darllenwyr eraill drwy ap newydd – anfonwch e-bost atom i gael mwy o wybodaeth.

Cyfleoedd ar y Blaen –cyfres o  gyfleoedd i artistiaid ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i arddangos a dathlu gwaith rhai o’r ymarferwyr celfyddydau cyfranogol gwych y mae Celf ar y Blaen yn gweithio gyda nhw. Bydd y nodwedd yma’n cynnwys sesiynau Cwestiynau ac Ateb a sesiynau tiwtorial ar-lein yn dangos ychydig o driciau syml y gallwch roi cynnig arnynt adre. Cyhoeddir ar y cyfryngau cymdeithasol yn y dyfodol agos.

Iechyd ar y Blaen – gweithio gyda sefydliadau cymunedol gwirfoddol i gynnig profiadau creadigol o bell ar gyfer unigolion nad oes ganddynt efallai fynediad i’r rhyngrwyd, er enghraifft drwy ddarparu “pecynnau crefft” yn cynnwys deunyddiau a chyfarwyddiadau i’w cynnwys mewn cynlluniau dosbarthu o ddrws i ddrws.

Y Dyfodol ar y Blaen – Bu Celf ar y Blaen yn dathlu’r Awr Ddaear ar-lein eleni, mae ein stori Awr Ddaear a’r tiwtorial gwneud llusern yn dal i fod ar gael i’w gweld yma.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau yn cymryd rhan yn rhai o’r gweithgareddau uchod. Byddem wrth ein bodd yn gweld lluniau a fideos ohonoch yn cymryd rhan!