Cerdd Caredigrwydd Cydweithredol ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020

I ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020, fe wnaethom gynnal sesiwn farddoniaeth rad ac am ddim ddoe gyda Francesca Kay fel rhan o ddigwyddiad The Big Zoom Fforwm Iechyd Meddwl Trydydd Sector Cwm Taf Morgannwg. Roedd y sesiwn yn dathlu caredigrwydd a bu’r rhai a gymerodd ran yn trafod beth mae caredigrwydd yn ei olygu iddynt, gan arwain at ysgrifennu cerdd ar y cyd. Roeddem mor hoff o’r gerdd fel i ni benderfynu ei rhannu gyda chi.

Spread the love