Cyfleoedd

Mae Celf ar y Blaen yn credu fod creadigrwydd a’r Celfyddydau yn chwarae rhan ganolog mewn adeiladu cymunedau.

Rydym yn ymwybodol fod modd defnyddio’r celfyddydau i ddod a chymunedau at ei gilydd, i roi grym iddyn nhw i wneud newidiadau cadarnhaol, a’u helpu i gryfhau’r syniad o hunaniaeth a pherthyn.

Mae Celf ar y Blaen yn darparu cefnogaeth i helpu cymunedau i archwilio’u creadigrwydd ac i raglennu eu digwyddiadau a’u dathliadau eu hunain.

I gael mwy o wybodaeth am y cyngor a’r gefnogaeth y gall Celf ar y Blaen ei roi cliciwch ar y dolennau isod:

Spread the love