Cymunedau - CYNGOR

Mae gan dîm Celf ar y Blaen brofiad sylweddol o weithio yn y celfyddydau cymunedol ac mae’n ddigon ffodus i fod wedi datblygu ystod eang o gysylltiadau o fewn y sector.

Ein nod yw defnyddio’r arbenigedd hwn i ddarparu cymorth a chyngor ar y celfyddydau grwpiau cymunedol, artistiaid, sefydliadau ac unrhyw un arall a allai fod ar eu mantais.

Felly, os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ble gallen ni helpu mae croeso ichi gysylltu a’n holi.

Spread the love