Crefftau Carreg Drws

Bu Celf ar y Blaen yn gweithio gyda sefydliadau partner i gynnig profiadau creadigol ar gyfer cartrefi sydd wedi eu hynysu drwy ddarparu “pecynnau crefft” yn cynnwys deunyddiau a chyfarwyddiadau i wneud eitemau tebyg i bili pala enfys, anghenfilod cwtsh a chlustogau pinau cariad. Caiff y pecynnau crefft hyn eu darparu gan ein partneriaid fel rhan o’n cynlluniau carreg drws cymunedol.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am y prosiect yma.

Spread the love