Awr Ddaear 2020

Eleni, rydym ni wedi dathlu Awr Ddaear yn wahanol.  Edrychwch ar ein gweithgareddau digidol trwy’r ddolen hon

Darllenwch mwy >

Dathlu’r Awr Ddaear Gartre

Awr Ddaear 2020

Er na fydd ein digwyddiadau Awr Ddaear yn mynd rhagddynt fel y bwriadwyd eleni, mae digonedd o ffyrdd yn dal i fod i nodi’r Awr Ddaear gartre a chysylltu’n ddigidol gydag eraill i rannu eich cefnogaeth i’r blaned.

Darllenwch mwy >

Diweddariad ar Covid 19

Fel canlyniad i’r argyfwng iechyd cyfredol, penderfynodd Celf ar y Blaen mai’r peth gorau er lles pawb yw ein bod yn gohirio ein holl weithgareddau allgymorth cymunedol nes rhoddir rhybudd bellach.

Darllenwch mwy >

Ysgolion

Gwybodaeth newydd i ysgolion

Os hoffech gysylltu â sefydliad diwylliannol / cyflwyno artistiaid proffesiynol yn eich ysgol ond dim yn siŵr sut i wneud hynny – cysylltwch â ni!

Darllenwch mwy >

Caffi Celtaidd Merthyr

Mae'r Caffe Celtaidd yn ehangu! Rydym yn falch i’ch hysbysu y byddwn yn rhedeg Caffe Celtaidd yn Llyfrgell Merthyr

Darllenwch mwy >

Sylw i brosiect Celf ar y Blaen ar Ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn San Steffan

Tîm Celf ar y Blaen yn cwrdd ag Aelodau Seneddol mewn digwyddiad yn Nhŷ'r Cyffredin i ddathlu prosiectau cymunedol yn nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

Darllenwch mwy >

TwLetteratura Caerffili

Mae tair o ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerffili wedi dechrau ar brosiect cyffrous dan raglen Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru (TwLetteratura Caerffili).

Darllenwch mwy >

Atebion Ar Gerdyn Post

#10fed Pen--blwydd

Ar gyfer ein #10fed Pen–blwydd buom yn anfon cardiau post Celf ar y Blaen i unrhyw un sydd eisiau ysgrifennu/darlunio/dwdlo/paentio/sgriblo nges i ni ar ein 10fed pen-blwydd.

Darllenwch mwy >

CROESO I CELF AR Y BLAEN…

H4A yn gweithio'n rhagweithiol i hyrwyddo adfywio trwy symbylu creadigrwydd.

Rydym yn anelu i gynyddu cyfranogiad yn y celfyddydau drwy gynnig profiadau celfyddydol ysbrydoledig gweithgareddau celfyddydol ar lawr gwlad o ansawdd uchel a, dan arweiniad ymarferwyr proffesiynol…

Darllenwch mwy >

ShipShape

Prosiect Tandem Ewrop

Bu Kate yn gweithio gyda rheolwyr diwylliannol eraill o bob rhan o Ewrop drwy’r rhaglen Tandem Ewrop.

Darllenwch mwy >
EFFAITH

EFFAITH: GOFODAU GWYRDD AR Y BLAEN

Defnyddio gofodau gwyrdd mewn modd creadigol i helpu adeiladau cymunedau diogel a chyfeillgar

EFFAITH: Iechyd ar y blaen

Rhaglennu prosiectau celfyddydau dychmygus sy’n gwella llesiant cymunedau ac yn cefnogi iechyd da

EFFAITH: Dysgu Ar Y Blaen

Datblygu prosiectau arloesol sy’n hyrwyddo ymgysylltu gyda dysgu, ysgogi diddordeb yn y Gymraeg ac ymchwilio treftadaeth ddiwylliannol.

CYFLEOEDD

Gweithio gyda Celf ar y Blaen wedi rhoi cyfle gwych i gymryd rhan mewn rhywbeth na fyddwn i byth fel arall yn gallu ei wneud i mi. Mae wedi bod yn brofiad bythgofiadwy.

- Steve, Unawdydd Cymunedol, Opera Cymunedol Ynys Gwydr
CADW'N GYFOES

Pwyll Piau Hi a Bod yn Greadigol

Gyda digwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol wedi eu gohirio am y dyfodol rhagweladwy, mae’r gymuned greadigol wedi ymateb yn gadarnhaol ac…

Dathlu’r Awr Ddaear Gartre

Er na fydd ein digwyddiadau Awr Ddaear yn mynd rhagddynt fel y bwriadwyd eleni, mae digonedd o ffyrdd yn dal…

DILYNWCH NI AR TWITTER:
DILYNWCH NI AR FACEBOOK: