Ail-drefnwyd Arty Parky ym Mharc Bedwellte

Dyddiad newydd: Dydd Llun 28 Hydref

Oherwydd y Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer Blaenau Gwent, ail-drefnwyd Arty Parky ym Mharc Bedwellte a chaiff ei gynnal ddydd Llun 28 Hydref rhwng 10.30am-3pm
Bydd pob digwyddiad arall yn mynd ymlaen fel y’u cynlluniwyd.

Darllenwch mwy >

Arty Parky 2019

Chwiliwch am eich welis, mae Arty Parky yn ôl!

Mae Arty Parky yn ôl am flwyddyn arall lle byddwn yn chwilio yn y parciau, coedwigoedd a’r meysydd am harddwch cudd a threfnu a gosod ein celc yn ddarluniau tir enfawr!

Darllenwch mwy >

Caffi Celtaidd Merthyr

Mae'r Caffe Celtaidd yn ehangu! Rydym yn falch i’ch hysbysu y byddwn yn rhedeg Caffe Celtaidd yn Llyfrgell Merthyr

Darllenwch mwy >

Sylw i brosiect Celf ar y Blaen ar Ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn San Steffan

Tîm Celf ar y Blaen yn cwrdd ag Aelodau Seneddol mewn digwyddiad yn Nhŷ'r Cyffredin i ddathlu prosiectau cymunedol yn nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

Darllenwch mwy >

TwLetteratura Caerffili

Mae tair o ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerffili wedi dechrau ar brosiect cyffrous dan raglen Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru (TwLetteratura Caerffili).

Darllenwch mwy >

Atebion Ar Gerdyn Post

#10fed Pen--blwydd

Ar gyfer ein #10fed Pen–blwydd buom yn anfon cardiau post Celf ar y Blaen i unrhyw un sydd eisiau ysgrifennu/darlunio/dwdlo/paentio/sgriblo nges i ni ar ein 10fed pen-blwydd.

Darllenwch mwy >

CROESO I CELF AR Y BLAEN…

H4A yn gweithio'n rhagweithiol i hyrwyddo adfywio trwy symbylu creadigrwydd.

Rydym yn anelu i gynyddu cyfranogiad yn y celfyddydau drwy gynnig profiadau celfyddydol ysbrydoledig gweithgareddau celfyddydol ar lawr gwlad o ansawdd uchel a, dan arweiniad ymarferwyr proffesiynol…

Darllenwch mwy >

ShipShape

Prosiect Tandem Ewrop

Bu Kate yn gweithio gyda rheolwyr diwylliannol eraill o bob rhan o Ewrop drwy’r rhaglen Tandem Ewrop.

Darllenwch mwy >
PROSIECTAU'R

PROSIECT: Awr Ddaear 2019

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned. Mae Celf ar y Blaen yn arwain gweithgareddau ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth.

PROSIECT: Arty PArky 2018

Chwiliwch am eich welis, mae Arty Parky yn ôl!

PROSIECT: Man Engine Cymru

Ymwelodd y wyrth beirianyddol enfawr, sy’n edrych yn debyg i gawr o löwr, â saith o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf Cymru am wythnos o ddathliadau rhwng 8-12 Ebrill 2018 fel rhan o daith “Man Engine Cymru: dathlu diwydiant”.

CYMUNEDAU A GWIRFODDOLWYR

Gweithio gyda Celf ar y Blaen wedi rhoi cyfle gwych i gymryd rhan mewn rhywbeth na fyddwn i byth fel arall yn gallu ei wneud i mi. Mae wedi bod yn brofiad bythgofiadwy.

- Steve, Unawdydd Cymunedol, Opera Cymunedol Ynys Gwydr
CADW'N GYFOES

Arty Parky 2019

Fedrwch chi ei deimlo eto? Mae newid yn yr aer. Mae’r haul yn dal i dywynnu ond llwynog yw’r cyfan!…

Arddangosfa mewn Blwch

Mae Celf ar y Blaen yn falch i gyhoeddi y caiff y gwaith creadigol a gynhyrchwyd gan grwpiau cymunedol a…

DILYNWCH NI AR TWITTER:
DILYNWCH NI AR FACEBOOK: