Cofrodd Pasbort Planed Awr Ddaear 2019 am ddim

Barod i ymuno â ni am Awr Ddaear 2019? Eleni mae cofrodd arbennig o’r digwyddiad: eich Pasbort Planed eich hun. Medrwch gael eich Pasbort yn unrhyw un o ddigwyddiadau Celf ar y Blaen ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth a chael stamp arno i ddangos eich bod yn un o’r miliynau a gymerodd ran ym mhob rhan o’r byd. Mae lle i chi ysgrifennu eich haddewid bersonol i’r blaned: rhywbeth y gallwch chi ei wneud i helpu arafu newid hinsawdd.

Agorwch y Pasbort i weld map y byd. Ond mae’r darn gwirioneddol gyffrous yn digwydd pan fyddwch yn lwyddo Ap Zappar AM DDIM ar eich ffôn deallus. Yna pwyntiwch eich ffôn at y cod ar y pasbort a chewch fywluniau, cerddoriaeth, ffotograffau a llwythi o wybodaeth am wahanol rywogaethau o amgylch y byd – rhywogaethau y gallem eu colli os nad ydym yn newid ein ffordd o fyw.

Gallwch gael eich Pasbort ddydd Sadwrn 30 Mawrth yma:

10.00 – 12.00 Parc Bryn Bach, Tredegar.
Gwneud crychydd, gerddi arnofio, dweud straeon a gwneud llusernau.

12.00 – 14.00 Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon.
Gwneud crychydd, diet byd a bwydydd eco-gyfeillgar, dweud straeon a gwneud llusernau.

15.00 – 17.00  Parc a Chastell Cyfarthfa:
Gwneud crychydd, gwneud bwyd hwyaid, llwybr pengwyniaid, dweud straeon a gwneud llusernau.

18.45 – 20.30 Parc Penallta, Ystrad Mynach:
Gwneud crychydd, gorymdaith llusernau, cerddoriaeth fyw, dweud straeon

Yna am 8.30pm trowch y goleuadau i ffwrdd am awr.

Mae’r Awr Ddaear yn gynllun gan WWF ac mae WWF Cymru yn dweud

“Ni yw’r genhedlaeth gyntaf i wybod ein bod ni’n dinistrio’r byd a gallem fod yr olaf a all wneud unrhyw beth amdano. Gyda’n gilydd, gall pŵer ein lleisiau tanio newid.”

Awr Ddaear – Beth yw eich Addewid i’r Blaned?

Wrth i’r Awr Ddaear agosáu – y digwyddiad blynyddol pan gaiff goleuadau eu troi i ffwrdd ym mhob rhan o’r byd – gofynnwn i chi feddwl am un peth y gallech ei newid i helpu arafu newid hinsawdd. Gwyddom fod angen newid blaengar ar lefel llywodraethau yn fyd-eang. Ond mae hefyd bŵer yn yr ymrwymiadau dyddiol a wnaiff pob un ohonom

Yn ein gweithdai cyn yr Awr Ddaear am 8.30pm ddydd Sadwrn 30 Mawrth, rydym yn dangos pobl sut i wneud crychyddion origami. Mae oedolion a phlant yn ysgrifennu eu haddewidion ar eu crychydd papur. Anelwn gael 1,000 crychydd i’w huno gyda llinyn yn y digwyddiad llusernau ym Mharc Penallta, Ystrad Mynach am 6.45pm ar y dydd Sadwrn. Y gred draddodiadol yw y daw’ch dymuniad yn wir os byddech yn plygu 1,000 crychydd origami.

Beth fedrech chi addo ei newid? Dyma rai syniadau:

  • Defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus o leiaf unwaith yr wythnos
  • Newid i laeth soya, almwn neu debyg yn lle llaeth buwch
  • Gwisgo siwmper yn lle troi’r gwres lan
  • Arbed dŵr drwy dynnu’r tsiaen yn llai aml adre (“os yw’n felyn, gadewch iddo sefyll; os yw’n frown, tynnwch y dŵr.”)
  • Peidiwch â bwyta cig o leiaf un diwrnod yr wythnos
  • Cymryd wythnos o wyliau yn agos adre a theithio yno ar y trên
  • Arbed dŵr drwy olchi eich dillad yn llai aml
  • Plannu gardd perlysiau
  • Cario eich cyllell a fforc bambw eich hunain fel nad ydych angen rhai plastig amser cinio

I gymryd rhan rhowch 30 Mawrth yn eich dyddiadur a dewch draw i’ch digwyddiad agosaf: Parc Bryn Bach, Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon, Parc Cyfarthfa neu Barc Penallta. Mae’r amserau a’r lleoliadau ar gael ar y wefan hon. Neu gallech wneud eich crychydd adre – cofiwch ddefnyddio papur wedi’i ailgylchu! Credwn ei fod yn weithgaredd ystyriol a therapiwtig. Edrychwch ar y fideo byr yma i weld sut i wneud yr origami.