Amser Cerdd

Amser: Trydydd dydd Iau y mis (19eg Mawrth) 2yp – 3.30yp

Lleoliad: Llyfrgell Dowlais

Gwybodaeth: Mwynhewch ganu, cael paned a chwrdd â ffrindiau newydd

Grŵp Oedran: Oedolion

Cost: Am ddim

Digwyddiad Awr Ddaear

Amser: Dydd Sadwrn 28ain Mawrth 6.45 yp – 8.30 yp

Lleoliad: Parc Penallta, Caerffili

Gwybodaeth: Ymchwiliad creadigol o newid hinsawdd yn defnyddio adrodd straeon, llusernau a chrefftau gyda thema pili pala

Grŵp Oedran: Teulu

Cost: Am ddim

Digwyddiad Awr Ddaear

Amser: Dydd Sadwrn 28ain Mawrth 3.00yp – 5.00yp

Lleoliad: Castell a Pharc Cyfarthfa

Gwybodaeth: Ymchwiliad creadigol o newid hinsawdd yn defnyddio adrodd straeon, llusernau a chrefftau gyda thema pili pala

Grŵp Oedran: Teulu

Cost: Am ddim

Digwyddiad Awr Ddaear

Amser: Dydd Sadwrn 28ain Mawrth 1.00yp-3.00yp

Lleoliad: Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell

Gwybodaeth: Ymchwiliad creadigol o newid hinsawdd yn defnyddio adrodd straeon, llusernau a chrefftau gyda thema pili pala

Grŵp Oedran: Teulu

Cost: Am ddim

Digwyddiad Awr Ddaear

Amser: Dydd Sadwrn 28ain Mawrth 10.00yb – 12.30yp

Lleoliad: Parc Bryn Bach, Tredegar

Gwybodaeth: Ymchwiliad creadigol o newid hinsawdd yn defnyddio adrodd straeon, llusernau a chrefftau gyda thema pili pala

Grŵp Oedran: Teulu

Cost: Am ddim