Prosiectau’r

Gwnaed â Llaw

Haf 2012

Cafodd menywod o Cwm fynd ar daith a gychwynnodd gyda gweithdai tecstilau anffurfiol a diweddu trwy gymryd rhan mewn perfformiad aml-gyfryngol anarferol mewn corff awyren!…

...DARLLEN MWY

Ynys Gwydr / Hanes a Dirgelwch

Haf 2012 – Ebrill 2013

Efallai fod Merthyr Tudful yn enwog am ei gorffennol diwydiannol ond canolbwyntio ar oes wahanol wnaeth y prosiect hwn – gorffennol canoloesol cynnar yr ardal.…

...DARLLEN MWY

Crochan a Ffwrnes – ELFENNOL

Prosiect pedair blynedd ddaeth i ben yn haf 2012

Yn 2009 cafodd Celf ar y Blaen ei herio i ddatblygu prosiect Crochan a Ffwrnais yng ngwaith haearn Blaenafon fel rhan o ddathliadau Cymru ar…

...DARLLEN MWY

NEW.i.D

Haf 2010

Ar 29 Gorffennaf 2010 cafodd llwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglynebwy ei drawsnewid yn isfyd hudol llawn o greiriau’r gorffennol yn cael ei reoli…

...DARLLEN MWY