Cymryd rhan

Oherwydd y pandemig Covid-19 cafodd ein gweithgareddau maes eu gohirio ar hyn o bryd.

Fodd bynnag rydym wedi lansio rhaglen newydd o weithgareddau y gellir eu mwynhau o bell.

Cysylltwch â ni neu ddarllen ein post diweddar I ganfod mwy.

Mae Celf ar y Blaen yn cyflenwi ystod eang o weithgareddau creadigol i gyfranogwyr trwy ardal ddwyreiniol Blaenau’r Cymoedd, syn cynnwys bron y cyfan o ffurfiau celf.

Mae pob un o’r prosiectau yn unigryw ac wedi eu teilwra ar gyfer anghenion y cyfranogwyr. Tra bod rhai o’n prosiectau yn digwydd o fewn cyfnod cyfyngedig, mae gweithgareddau eraill yn parhau gydol y flwyddyn.

Ein nod yw darparu rhaglen gynhwysol o waith, gan gynnig cyfle i holl aelodau’r gymuned gymryd rhan mewn gweithgareddau celf o ansawdd uchel.

Fel y nodwyd yn y disgrifiad o’r prosiectau, fe all rhai sesiynau gael eu targedu ar gyfer grwpiau penodol.

Cliciwch ar y dolennau isod i weld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi a sut y gallwch gymryd rhan.

Bydd prosiectau sy’n digwydd mewn dau neu ragor o awdurdodau lleol yn cael eu rhestru dan Prosiectau Rhanbarthol.
Spread the love