CYMRYD RHAN - Blaenau Gwent

Awr Ddaear 2019 Blaenau Gwent

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned

Dyddiad: Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

Amser: 10am – 12 canol-dydd

Lleoliad: Parc Bryn Bach

Gweithgareddau:: Gwneud crychydd, gerddi arnofio, dweud straeon a gwneud llusernau

Grŵp Oedran: Teuluoedd

 

Dewislen Bywyd

Amser: Gwahanol adegau a lleoliadau ar hyd yr wythnos

Gwybodaeth: Rhaglen o weithgareddau celf a gynlluniwyd i hyrwyddo iechyd a lles, a gyflwynir mewn partneriaeth gyda Cymunedau yn Gyntaf

Cysylltwch â ni i gael manylion pellach

CLWB ALAWON TREDEGAR

Amser: Dydd Sadwrn 1af y mis, 10am -12

Lleoliad: Llyfrgell Tredegar

Gwybodaeth: Dysgu a chwarae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig. Addas ar gyfer chwaraewyr o bob lefel – croeso i wrandawyr hefyd!

Grŵp Oedran: Agored i blant ac oedolion

Cost: £2 y sesiwn (+£1 y plentyn)