CYMRYD RHAN - CAERFFILI

Awr Ddaear 2019 Caerphilly

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned

Dyddiad: Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

Amser: 6.45pm – 8.30pm

Lleoliad: Parc Penellta

Gweithgareddau: Gwneud crychydd, gorymdaith llusernau, cerddoriaeth fyw, dweud straeon

Grŵp Oedran: Teuluoedd

Clwb Tôn (Caerffili)

Amser: 3ydd dydd Sadwrn y mis, 10am – 12 canol-dydd

Lleoliad: Llancaiach Fawr

Gwybodaeth: Dysgu a chwarae cerddoriaeth Gymreig draddodiadol. Addas ar gyfer chwaraewyr o bob lefel – croeso i wrandawyr hefyd!

Grŵp Oedran: Ar agor i blant ac oedolion

Cost: £2 y sesiwn (+£1 y plentyn)

Only Fun Aloud (grwp canu)

Amser: Dyddiau Gwener, 2- 3pm

Lleoliad: Canolfan Gwybodaeth ac Adnoddau Rhosyn Gwyn, Tredegar Newydd
Gwybodaeth: Grŵp “a cappella” sy’n canu cerddoriaeth byd. Gyda ffocws ar hwyl a chwrdd â phobl newydd, mae’r grŵp hwn ar agor i bawb ac nid oes angen profiad blaenorol.

Grŵp Oedran: Oedolion
Cost: £1

Côr Cymunedol Bargoed

Amser: Dyddiau Iau, 10:15am – 12 canol-dydd

Lleoliad: Calfaria Chapel, Greenfield St, Bargoed
Gwybodaeth: Côr cymunedol sy’n canu darnau traddodiadol a chyfoes mewn nifer o ddigwyddiadau lleol bob blwyddyn. Croeso i bawb, dim angen profiad blaenorol.
Grŵp Oedran: Oedolion
Cost: £2