CYMRYD RHAN - CAERFFILI

Amser Cerdd Music Time

Gwybodaeth: Dewch i chwarae cerddoriaeth traddodiadol (neu wrando a mwynhau paned)

Amser: 1.30 – 3yp, Dydd Iau cyntaf y mis

Lleoliad: Yr Ystafell Fyw, White Rose Way, Tredegar Newydd, NP24 6FA

Alawon Vista

Gwybodaeth: Clwb Alawon Araf ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion.
Dewch i chwarae cerddoriaeth traddodiadol (neu wrando a mwynhau paned)

Amser: 1 – 3yp, ail Dydd Iau y mis

Lleoliad: Coffi Vista, Canolfan Croseo Caerphilly

Côr Cymunedol Bargoed

Amser: Dyddiau Iau, 10:15am – 12 canol-dydd

Lleoliad: Calfaria Chapel, Greenfield St, Bargoed
Gwybodaeth: Côr cymunedol sy’n canu darnau traddodiadol a chyfoes mewn nifer o ddigwyddiadau lleol bob blwyddyn. Croeso i bawb, dim angen profiad blaenorol.
Grŵp Oedran: Oedolion
Cost: £2