CYMRYD RHAN - Merthyr Tudful

Caffe Celtaidd Merthyr

Amser: Dyddiau Iau yn ystod y tymor, 4.30 – 6.30 pm

Lleoliad: Canolfan Hamdden Merthyr

Gwybodaeth: Dysgu chwarae cerddoriaeth draddodiadol mewn awyrgylch hamddenol. Dewch ag offeryn gyda chi (os oes gennych un!). Addas ar gyfer pob gallu – dim angen profiad blaenorol.

Grŵp Oedran: Oedolion a Phlant

Cost: Free

Awr Ddaear 2019 Merthyr

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned

Dyddiad: Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

Amser: 3pm – 5pm

Lleoliad: Parc a Chastell Cyfarthfa

Gweithgareddau: Gwneud crychydd, gwneud bwyd hwyaid, llwybr pengwyniaid, dweud straeon a gwneud llusernau

Grŵp Oedran: Teuluoedd

 

Merthyr Aloud

Amser: Dyddiau Gwener, 10.30am – 12.30pm

Lleoliad: Theatr Soar
Gwybodaeth: Grŵp “a cappella” sy’n canu cerddoriaeth byd. Gyda ffocws ar hwyl a chwrdd â phobl newydd, mae’r grŵp yma ar agor i bawb ac nid oes angen profiad blaenorol.
Grŵp Oedran: Oedolion
Cost: £1