CYMRYD RHAN - RHANBARTHOL

Awr Ddaear 2019

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned

Dyddiad: Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

 

Blaenau Gwent
Parc Bryn Bacg
10am – 12 canol-dydd

Torfaen
Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon
12 canol-dydd – 2pm

Merthyr Tudful
Parc a Chastell Cyfarthfa
3pm – 5pm

Caerffili
Parc Penallta
6:45pm – 8.30pm

 

Grŵp Oedran: Cyfeillgar i’r teuluAgored i blant ac oedolion