CYMRYD RHAN - Torfaen

Gweithgareddau Hanner Tymor

Gwybodaeth: Amrywiaeth o weithgareddau celf a chrefft yn ystod yr hanner tymor

Amser: Dydd Mawrth 18fed Chwefror, 11yb-4yp – Gwnewch anrheg unigryw yn y gweithdy addurno mygiau (£2.00 y myg)

Dydd Merch 19eg Chwefror & Dydd Iau 20fed Chwefror, 11yb-4yp – Crefft ar gyfer Awr y Ddaear 2020. Am ddim.

Dydd Iau 20fed Chwefror – Stori & Chrefft yn y Llyfrgell am 2.30yp. Am ddim (argymhellir bwcio)

Lleoliad: Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon

Cor Cymraeg Creadigol

Amser: Bob Dydd Iau, 7 – 9pm

Lleoliad: Ysgol Panteg

Gwybodaeth: Trwy ganu yng nghor newydd am ddsgwyr o bob oedran

Cost: £3

Caffe Celtaidd

Amser: Dyddiau Mercher yn ystod y tymor, 4.30 – 6.30 pm

Lleoliad: Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Gwybodaeth: Dysgu chwarae cerddoriaeth draddodiadol mewn awyrgylch hamddenol. Dewch ag offeryn gyda chi (os oes gennych un!). Addas ar gyfer pob gallu – dim angen profiad blaenorol.

Grŵp Oedran: Oedolion a Phlant

Cost: Free