CYMRYD RHAN - Torfaen

Awr Ddaear 2019 Torfaen

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned

Dyddiad: Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019

Amser: 12 canol-dydd – 2pm

Lleoliad: Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Gweithgareddau: Gwneud crychydd, diet byd a bwydydd eco-gyfeillgar, dweud straeon a gwneud llusernau

Grŵp Oedran: Teuluoedd

 

Gweithgared Hanner Tymor

Plymiwch i’n gweithgaredd hanner tymor gyda thema dan dŵr – ymunwch â Celf ar y Blaen i wneud eitemau crefftus a ysbrydolwyd gan y môr ar gyfer digwyddiadau Awr Ddaear y WWF.

Dyddiad: 21 Chwefror
Amser: 11yb – 4yp
Lleoliad: Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon
Oedran: Teuleodd
Cost:Am ddim

Cor Cymraeg Creadigol

Amser: Bob Dydd Iau, 7 – 9pm

Lleoliad: Ysgol Panteg

Gwybodaeth: Trwy ganu yng nghor newydd am ddsgwyr o bob oedran

Cost: £3

Caffe Celtaidd

Amser: Dyddiau Mercher yn ystod y tymor, 4.30 – 6.30 pm

Lleoliad: Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon

Gwybodaeth: Dysgu chwarae cerddoriaeth draddodiadol mewn awyrgylch hamddenol. Dewch ag offeryn gyda chi (os oes gennych un!). Addas ar gyfer pob gallu – dim angen profiad blaenorol.

Grŵp Oedran: Oedolion a Phlant

Cost: Free