Cor Cymraeg Creadigol

Amser: Bob Dydd Iau, 7 – 9pm

Lleoliad: Ysgol Panteg

Gwybodaeth: Trwy ganu yng nghor newydd am ddsgwyr o bob oedran

Cost: £3