Côr Cymunedol Bargoed

Amser: Dyddiau Iau, 10:15am – 12 canol-dydd

Lleoliad: Calfaria Chapel, Greenfield St, Bargoed
Gwybodaeth: Côr cymunedol sy’n canu darnau traddodiadol a chyfoes mewn nifer o ddigwyddiadau lleol bob blwyddyn. Croeso i bawb, dim angen profiad blaenorol.
Grŵp Oedran: Oedolion
Cost: £2