Gofodau Gwyrdd Ar Y Blaen

Defnyddio gofodau gwyrdd mewn modd creadigol i helpu adeiladau cymunedau diogel a chyfeillgar – cynhaliwn ddigwyddiadau celfyddydol ar draws y rhanbarth sy’n annog gwerthfawrogiad o’r amgylchedd a mwynhad o’r awyr agored.

Arty Parky

Yn un o brif ddigwyddiadau blynyddol Celf ar y Blaen ers 2015, mae Arty Parky yn ddathliad o liwiau rhyfeddol yr hydref ac yn cynnwys creu darluniau celf tir enfawr mewn parciau lleol ar draws yr ardal yn ystod gwyliau hanner tymor. Mae’r digwyddiad cyfeillgar i’r teulu hwn yn cefnogi’r pump ffordd i lesiant wrth i gyfranogwyr fynd am dro o amgylch y parc a chwilota am ddeunyddiau naturiol – megis dail o wahanol liwiau, brigau a chloriau hadau – gan gydweithio gydag artistiaid i gwblhau darn ysblennydd o gelf amgylcheddol. Caiff Arty Parky sylw yn rhaglen “Off the Beaten Track” y BBC (a ddangosir yn ei dymor nesaf) pan ymunodd Kate Humble â ni ym Mharc Cyfarthfa. Ymarfer corfforol ac ymwybyddiaeth ofalgar mewn amgylchedd hardd – beth fedrai fod yn well?

“Diolch yn fawr iawn. Fe wnaeth fy merch wirioneddol fwynhau ei hun a dysgu cymaint am y coed ac yn y blaen (a finnau hefyd!)” Sylw ar Facebook – Cyfranogydd Arty Parky 2018

“Roeddem wrth ein bodd, diolch am adael i ni fod yn rhan o hyn – mae’n edrych yn wych x” Cyfranogydd Arty Parky 2017

Cysylltu Gyda Natur

Mae Celf ar y Blaen yn gweithio gyda llawer o wahanol bartneriaid i lunio a chyflwyno gweithgareddau celfyddydau cyfranogol sy’n annog pobl i ddefnyddio’r gofodau gwyrdd gwych yn yr ardal a datblygu perthynas ddyfnach gyda’r amgylchedd naturiol. Mae hyn wedi cynnwys cymryd rhan mewn digwyddiadau Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, cyflwyno sesiynau gwneud printiau sy’n tynnu sylw at rywogaethau lleol mewn perygl, gosod paneli realaeth estynedig ar lwybrau cerdded, gwneud pryfetach egsotig mewn digwyddiadau Ewch i’r Awyr Agored a threfnu sesiynau celf mwd mewn picnic Tedi Bêr. Mae Celf ar y Blaen yn credu yng ngwerth gofodau celf symudol ac mae ganddi ei phabell cromen ei hun a fan transit sy’n feistr ar newid ei gwedd!

Spread the love