Gwaithgareddau

Cafodd ein rhaglen arferol o weithgareddau ei gohirio oherwydd pandemig Covid 19. Fodd bynnag, gobeithiwn y byddwch yn medru mwynhau ein rhaglen newydd y gallwn ei chyflwyno o bell yn ystod y cyfnod hwn.

Amserlen Gweithgareddu Ar-lein

  • Caffe Celtaidd, grŵp cerddoriaeth rhyng-genhedlaeth, dyddiau Mercher 4.30 – 6pm
  • Sesiwn Ganu gyda Ali Shone, dyddiau Iau 12.30 – 1.45pm

I gael manylion sut i gymryd rhan, anfonwch neges atom drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu e-bost info@head4arts.org.uk.

Ychwanegir mwy o weithgareddau yn fuan – cadwch ein llygad ar ein gwefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael gwybodaeth

Geiriau caneuon

Download geiriau caneuon yma!

Cerddoriaeth – Caffe Celtaidd

Bydd cerddoriaeth yn cael ei lawrlwytho yn fuan.

Crefftau Carreg Drwg

Bu Celf ar y Blaen yn gweithio gyda sefydliadau partner i gynnig profiadau creadigol ar gyfer cartrefi sydd wedi eu hynysu drwy ddarparu “pecynnau crefft” yn cynnwys deunyddiau a chyfarwyddiadau i wneud eitemau tebyg i bili pala enfys, anghenfilod cwtsh a chlustogau pinau cariad. Caiff y pecynnau crefft hyn eu darparu gan ein partneriaid fel rhan o’n cynlluniau carreg drws cymunedol.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am y prosiect yma.