Llyfrgell Bywyd

I gael gwybodaeth am Lwybrau Stori Llyfrgell Bywyd cliciwch yma

Mae Llyfrgell Bywyd ar gael i’w brynu gan Petra Publishing.

Ar ben draw’r enfys, mae un ferch fach yn gofalu am Lyfrgell anarferol iawn. Ei gwaith hi yw cadw golwg ar y llyfrau gwerthfawr sy’n cadw cydbwysedd y byd. Dyma stori’r hyn sy’n digwydd pan mae’n sylwi yr ymddengys fod y llyfrgell yn newid – mae llyfrau yn diflannu ac adrannau yn crebachu … i gyd heblaw un. Mae rhywbeth ofnadwy yn digwydd i’r llyfrgell, gan ymyrryd ar y cydbwysedd ac mae angen iddi ganfod help.

I archebu’ch copi, ewch i Petra Publishing, ewch i’r dudalen ‘Cysylltu‘ lle gallwch chi roi eich archeb. Fel arall, gallwch ffonio Petra Publishing rhwng 10 am-2pm ar 01443 875444 i archebu’ch copi o Llyfrgell Bywyd.

Mae’r pecyn adnoddau y gellir ei lawrlwytho yn rhoi llawer o syniadau ar gyfer gwaith dosbarth yn defnyddio themâu’r llyfr gan integreiddio rhifedd, llythrennedd, gwyddoniaeth a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, iechyd a llesiant yn ogystal â dysgu awyr agored.

Lawrlwythwch eich pecyn adnoddau AM DDIM

Credyd Trefnydd Gwybodaeth: Sarah Tunbridge – Athrawes Cyfnod Sylfaen, Ysgol Gynradd Fforest Cefn, Samantha Gurney – Athrawes CA2, Ysgol Gynradd Fforest Cefn

Mae hyfforddiant ar gael i athrawon. Bydd y sawl sy’n mynychu yn derbyn llyfr am ddim a dolen i’r pecyn adnoddau, ynghyd ag opsiwn i brynu mwy o gopïau ar gyfer eu hysgol. Cysylltwch â Chelf ar y Blaen am ragor o fanylion.

Spread the love