Mis Gwyrdd

Trwy gydol mis Mawrth dathlodd Celf ar y Blaen Fis Gwyrdd, yn ymchwilio ein perthynas gyda chynaliadwyedd, bioamrywiaeth a’r amgylchedd gan gyrraedd penllanw yn ein digwyddiad blynyddol Awr Ddaear mewn partneriaeth gyda’r WWF.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, cynhaliwyd digwyddiad blynyddol yr Awr Ddaear yn ddigidol yn 2021.

Fodd bynnag roedd gennym gynllun cyfrwys i chi a’ch teulu gymryd rhan sy’n dal i olygu diffodd mawr.

Os gwnaethoch chi golli allan ar y digwyddiad ei hun – peidiwch â phoeni! Gallwch barhau i lawrlwytho pecyn crefft pypedau cysgodol a chael hwyl yn treulio amser gyda theulu a ffrindiau’n bod yn greadigol.

Lawrlwythwch becyn digidol

A wnaethoch chi theatr bypedau cysgod neu gynnal perfformiad pyped cysgodol ar gyfer Awr Ddaear eleni?

Rydym eisiau gweld eich pypedau cysgod. Rhannwch eich ffotograffau gyda ni.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn, tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol @Head4Arts ar Twitter ac Instagram neu anfon neges uniongyrchol atom (Facebook). Yn lle hynny, gallech anfon e-bost atom gyda’ch ffotograffau: greenmonth@head4arts.org.uk.

Llawrlwythwch eich pecyn crefft yma

Spread the love