Mis Gwyrdd

Rydyn ni ar y ffordd i’r gwanwyn a thrwy fis Mawrth, mae Head4Arts yn dathlu Mis Gwyrdd, gan archwilio ein perthynas â chynaliadwyedd, bioamrywiaeth a’r amgylchedd gan arwain at ein digwyddiad Awr Ddaear flynyddol mewn partneriaeth â WWF Cymru.

O ystyried yr amgylchiadau presennol, bydd ein digwyddiad Awr Ddaear flynyddol yn cael ei gynnal yn ddigidol ar gyfer 2021. Fodd bynnag, mae gennym gynllun cyfrwys i’ch cynnwys chi a’ch teulu sy’n dal i gynnwys diffodd mawr a fydd yn cael ei ddatgelu 1af Mawrth 2021.

Cadwch lygad ar y dudalen hon am ddiweddariadau.

Spread the love