NEWYDDION

Apwyntiad ar ei liwt ei hun – Ymgynghorydd Creadigol

Chwefror-Ebrill 2015

Creu Cymunedau Cyfoes: Rhaglen Credu mewn Celfyddyd Dymunwn benodi ymgynghorydd profiadol gyda chefndir yn y sectorau celfyddydau a chreadigol i weithio gyda Cartrefi Cymunedol Tai…

...DARLLEN MWY

Man Creadigol Ar Gael

Tachwedd 2014

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn berchen ar Gapel Babell yng Nghwmfelin-fach a byddent yn hoffi ailwampio’r adeilad. Mae cyngor yn chwilio am gynigion gan…

...DARLLEN MWY

Arty Parky

Hydref 2014

Hoffai Celf ar y Blaen ddweud diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yn Arty Parky a’n helpu i greu pedwar darlun tir gwych…

...DARLLEN MWY

Haf y fan / pabell

Haf 2014

Cafodd fan Celf ar y Blaen ei thrawsnewid yn ystod yr haf, gan ei galluogi i chwarae rôl ym mhrosiect Celf a Meddwl a gyflwynwn…

...DARLLEN MWY