NEWYDDION

Sylw i brosiect Celf ar y Blaen ar Ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn San Steffan

Tîm Celf ar y Blaen yn cwrdd ag Aelodau Seneddol mewn digwyddiad yn Nhŷ'r Cyffredin i ddathlu prosiectau cymunedol yn nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

  Ddydd Mercher 31 Hydref bu Celf ar y Blaen yn bresennol mewn digwyddiad yn Nhŷ’r Cyffredin a noddwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn…

...DARLLEN MWY

TwLetteratura Caerffili

Mae tair o ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerffili wedi dechrau ar brosiect cyffrous dan raglen Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru (TwLetteratura Caerffili). Bydd disgyblion Blwyddyn 5…

...DARLLEN MWY

Cydlynydd Maes Treftadaeth Ar Ei Liwt Ei Hun

Arddangosfa mewn Blwch

  Mae Head4Arts yn dymuno penodi Cydlynydd Maes Treftadaeth ar ei Liwt ei Hun am yr proseict “Arddangosfa mewn Blwch” Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal…

...DARLLEN MWY

Arty Parky 2018

Chwiliwch am eich welis, mae Arty Parky yn ôl!

Fedrwch chi ei deimlo eto? Mae newid yn yr aer. Mae’r haul yn dal i dywynnu ond llwynog yw’r cyfan! Cawsom i gyd ein twyllo…

...DARLLEN MWY