NEWYDDION

Plygwch grychydd papur i ddangos eich cefnogaeth i blaned iach

Awr Ddaear

Yn Japan, mae’r crychydd yn greadur cyfriniol a chredir ei fod yn byw am fil o flynyddoedd. Fel canlyniad, yn niwylliant Japan, Tseina a Korea,…

...DARLLEN MWY

Caffi Celtaidd Merthyr

Mae'r Caffe Celtaidd yn ehangu!

Rydym yn falch i’ch hysbysu y byddwn yn rhedeg Caffe Celtaidd yn Llyfrgell Merthyr bob dydd Iau rhwng 4:30pm – 6:30pm yn dechrau 7 Chwefror.…

...DARLLEN MWY

Sylw i brosiect Celf ar y Blaen ar Ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn San Steffan

Tîm Celf ar y Blaen yn cwrdd ag Aelodau Seneddol mewn digwyddiad yn Nhŷ'r Cyffredin i ddathlu prosiectau cymunedol yn nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

  Ddydd Mercher 31 Hydref bu Celf ar y Blaen yn bresennol mewn digwyddiad yn Nhŷ’r Cyffredin a noddwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn…

...DARLLEN MWY

TwLetteratura Caerffili

Mae tair o ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerffili wedi dechrau ar brosiect cyffrous dan raglen Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru (TwLetteratura Caerffili). Bydd disgyblion Blwyddyn 5…

...DARLLEN MWY