NEWYDDION

Celf ar y Blaen yn 10 Mlwydd Oed

... ac mae gennym fathodyn i brofi hynny!

Mae’n anodd credu i ni fod o gwmpas ers mis Ebrill 2008. Teimlwn hi’n fraint fawr i fod wedi gweithio ar gynifer o brosiectau gwaith…

...DARLLEN MWY

Awr Ddaear 2018

Dathliadau Awr Ddaear Celf ar y Blaen

Daeth dros 400 o bobl ar draws ardal cymoedd y De Ddwyrain at ei gilydd mewn pedwar digwyddiad i ddathlu’r Awr Ddaear gyda Celf ar…

...DARLLEN MWY

WWI

Celf Cofio

Mae pobl ifanc o Fwrdeistref Sirol Caerffili wedi creu cerfluniau i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Cafodd y celfweithiau eu cynhyrchu yn ystod prosiect deuddeg wythnos…

...DARLLEN MWY

ShipShape

Prosiect Tandem Ewrop

Bu Kate yn gweithio gyda rheolwyr diwylliannol eraill o bob rhan o Ewrop drwy’r rhaglen Tandem Ewrop i ymchwilio datrysiadau creadigol a chydweithiol ar gyfer…

...DARLLEN MWY