NEWYDDION

Deall y Rhyfel Byd Cyntaf

Tachwedd 2015

Ddydd Mawrth 10 Tachwedd roedd Celf ar y Blaen yn falch i gymryd rhan mewn digwyddiad yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Noddwyd y digwyddiad…

...DARLLEN MWY

Llwyddiant ysgubol sesiynau blasu Ukulele

Haf 2015

Yn 2013 bu Celf ar y Blaen yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cymunedau yn Gyntaf Ebwy Fach i gynnig cyfres o sesiynau blasu ukulele fel…

...DARLLEN MWY

Shedvox

Gorffennaf 2015

Ym mis Gorffennaf 2015 bu Celf ar y Blaen yn cydweithio gyda’r tîm yn The Incidental i gyflwyno ShedVox yn Tai Fest, diwrnod hwyl blynyddol…

...DARLLEN MWY

Y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd

Lansio Animeiddiad a Straeon Digidol

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf buom yn dathlu llwyddiannau pobl a gymerodd ran ym mhrosiect Y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd mewn cyfres o…

...DARLLEN MWY