NEWYDDION

CYSTADLEUAETH AWR DDAEAR

Gwneud i’ch ymrwymiad i’r blaned fynd ymhellach

Gwneud i’ch ymrwymiad i’r blaned fynd ymhellach. Gwahoddwn bawb i gymryd rhan yn y cyfnod yn arwain at ddigwyddiadau’r Awr Ddaear ar 25 Mawrth. Gwnewch…

...DARLLEN MWY

Deall y Rhyfel Byd Cyntaf

Tachwedd 2015

Ddydd Mawrth 10 Tachwedd roedd Celf ar y Blaen yn falch i gymryd rhan mewn digwyddiad yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Noddwyd y digwyddiad…

...DARLLEN MWY

Arty Parky

Hydref 2017

Hoffai Celf ar y Blaen ddiolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran a’r partneriaid prosiect yn nigwyddiadau Arty Parky eleni. Mae dros 400…

...DARLLEN MWY

‘Ready, Steady, Go’: Cyflwyniad i Weithio yn y Celfyddydau Cymunedol

Digwyddiad DPP ArtWorks Cymru

Oes gennych chi syniad gwych am brosiect celfyddydau ond ddim yn gwybod lle i ddechrau? Ydych chi eisiau gweithio ar brosiectau creadigol yn y gymuned?…

...DARLLEN MWY