NEWYDDION

Arty Parky: Gweithgareddau Creadigol Hanner Tymor

Hydref 2015

Yn ystod yr hanner tymor hwn, mae Celf ar y Blaen yn gwahodd teuluoedd a phobl o bob oedran i ddod yn greadigol yn Arty…

...DARLLEN MWY

Llwyddiant ysgubol sesiynau blasu Ukulele

Haf 2015

Yn 2013 bu Celf ar y Blaen yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cymunedau yn Gyntaf Ebwy Fach i gynnig cyfres o sesiynau blasu ukulele fel…

...DARLLEN MWY

Tandem

Cyfnewidfa Rheolwyr Diwylliannol

Roedd cyffro mawr pan glywsom y cafodd Kate Strudwick, ein Rheolwr Prosiect Creadigol, ei dewis i fynychu Fforwm Partneriaid fel rhan o raglen Tandem Ewrop.…

...DARLLEN MWY

Shedvox

Gorffennaf 2015

Ym mis Gorffennaf 2015 bu Celf ar y Blaen yn cydweithio gyda’r tîm yn The Incidental i gyflwyno ShedVox yn Tai Fest, diwrnod hwyl blynyddol…

...DARLLEN MWY