NEWYDDION

Shedvox

Gorffennaf 2015

Ym mis Gorffennaf 2015 bu Celf ar y Blaen yn cydweithio gyda’r tîm yn The Incidental i gyflwyno ShedVox yn Tai Fest, diwrnod hwyl blynyddol…

...DARLLEN MWY

Y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd

Lansio Animeiddiad a Straeon Digidol

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf buom yn dathlu llwyddiannau pobl a gymerodd ran ym mhrosiect Y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd mewn cyfres o…

...DARLLEN MWY

Arty Parky

Hydref 2015

Mae’n dda gennym gyhoeddi, yn dilyn poblogrwydd rhaglen celfyddydau amgylcheddol y llynedd, y byddwn unwaith eto’n cynnal cyfres ryfeddol o ddigwyddiadau Arty Parky hydrefol ym…

...DARLLEN MWY

Gwyl Agwedd

Gwyl Undydd Newydd i Ferthyr Tudful

Bydd canol Merthyr Tudful yn ferw byw ddydd Sadwrn 9 Mai gyda chyfleoedd i weld a chlywed gŵyl amrywiol newydd sbon yn cynnwys perfformiadau unigryw…

...DARLLEN MWY