Celfyddydau a Phrofedigaeth

Gan gydweithio â phartneriaid, rydym yn archwilio’r gwahanol ffyrdd y gall y celfyddydau chwarae rôl wrth gynorthwyo’r broses alaru ar ôl dioddef â cholled.

Gall cofleidio creadigrwydd i brosesu’r emosiynau a’r teimladau cymhleth a deimlir pan fydd rhywun mewn profedigaeth fod yn gathartig.

Rydym yn bwriadu cynnig dulliau creadigol, amgen i gyfranogwyr i ymdopi â marwolaeth rhywun annwyl trwy gydweithio â phartneriaid, sydd yn arbenigedd yn y maes hwn.

Os hoffech gael cefnogaeth profedigaeth ac yn byw yn ardal Gwent, lawrlwythwch y ddogfen Gwybodaeth Cefnogi Profedigaeth (gwaelod y dudalen) i weld ble y gallwch gael gafael ar y gefnogaeth hon.

Fel arall, os oes angen cefnogaeth arnoch ar unwaith, gallwch gysylltu ag Ysbyty Brenhinol Gwent ar 01633 234234 a gofyn am Adran y Gaplaniaeth.

Gwiriwch yn ôl yn fuan am ddiweddariadau pellach ar y prosiect hwn.

Spread the love