Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd – Animeiddio

Mai 2015

Fy Annwyl Fam

Mae “Fy Annwyl Fam” yn animeiddio crëwyd gan pobl ifanc ym mwrdeistref sirol Torfaen yn ystod prosiect Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd

Ysbrydolwyd y animeiddio gan stori James Henry Finn a argraffwyd yng nghyhoeddiad GLO ” Dai a Tomi” Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru.

Glanio yn y Dardanelles

Mae “Glanio yn y Dardanelles” yn animeiddio crëwyd gan disgyblion Flwyddyn 9 Ysgol Gyfun Abertyleri yn ystod prosiect Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd.
Crëwyd y animeiddio hon yn defnyddio deunydd sylfaenol a ysgrifennwyd gan y Preifat James Squires a’i deulu, a gyfrannwyd drwy garedigrwydd Mr a Mrs Gittings.

Mae “Y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd” yn brosiect Celf ar y Blaen, a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri. Yn ystod prosiect Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd, bu Celf ar y Blaen yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ledled ardal ddwyreiniol Blaenau’r Cymoedd i greu cyfres o ffilmiau sy’n cyfuno naratif personol a hanes llafar gyda dehongliadau cyfoes o dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf

HLF Bilingual