Y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd – Straeon Digidol

Mai 2015

Mae’r fideos yn dangos casgliad o’r straeon digidol a gyfrannwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd.

Os hoffech weld y straeon unigol, edrychwch ar ein tudalen ar wefan Casgliad y Werin Cymru os gwelwch yn dda.

Dylid nodi bod yr holl straeon digidol ar gael yn iaith y sawl a wnaeth eu creu.

Straeon Digidol Caerfili

Straeon Digidol Merthyr Tudful

Mae prosiect “Y Rhyfel Byd Cyntaf: Atgofion o’r Cymoedd” yn brosiect gan Celf ar y Blaen, gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Loteri’r Dreftadaeth.