Prosiect Pont: Canllaw I Rhieni I Addysgu O’r Cartref

Mae’r prosiect yma yn cael ei rhedeg gan fudiad cymunedol celfyddydol Celf Ar y Blaen, gyda’r partneriaid Eidalaidd. Mae’n addas ar gyfer blant oed 8+ a’I deuluoedd a gallwch defnyddio yn Saesneg a Gymraeg (hefyd Eidaleg a Occitaneg)

Mae y Prosiect yn defnyddio chwech chwedl fer o Gogledd yr Eidal a Chymru i gefnogi llythrennedd ac yn cynnyddu mwynhad o ddarllen. Trwy defnydd ap am ddim a chwarae gyda testunau, mae darllenwyr yn cael ei cysylltu gyda pobl yn darllen yr un straeon a cyfnewid sylwadau am yr hyn mae nhw wedi darllen.

Rydym yn argymmell eich bod yn ddilyn y rhaglen am 3 wythnos, yn focysu ar 2 chwedl yr wythnos.

Cam 1
Yn gyntaf mae angen lawr lwytho yr ap am ddim Betwyll are ich dyfais (Gallwch ffeindio hwn ar y “Apple Store” a “Google Play”) Mae y prosiect wedi’i cynllunio i weithio ar ffôn clyfar neu dabled, os and oes ganddoch chi rhain, neu so yw eich dyfais yn cael trafferthion yn agor yr Ap – Peidiwch a phoeni- gallwch dal ymuno mewn (Mae gwybodaeth ar ddiwedd y canllawiau)

Unwaith mae yr ap wedi’i lawrlwytho, byddwch yn cael nodyn i gofrestru. Bydd hwn yn creu ebost yn rhoi cyfrinair ar gyfer mewngofnodi (Gall hwn cael ei newid hwyrach ymlaen i rhywbeth mwy cofiadwy trwy clicio ar eicon “settings” yn rhan uchaf de y y tudalen proffeil)

Mae y tudalen blaen y wefan gyda tiwtorial sydd yn dangos sut i ddefnyddio yr ap gallwch hefyd darganfod cyfarwyddiadau fan hyn (Mae yr ail ffilm wedi cael ei greu gan blant Ysgol Trelyn) https://www.betwyll.com/

Mae hefyd rhestr o holl prosiectau sydd yn cael ei rhedeg gan Betwyll. Cadw i sgrolio lawr i ffeindio Prosiect Pont. Tapiwch ar hwn a byddwch yn gweld chwech story – dau story am bob un wythnos am y 3 wythnos o’r prosiect. Nawr chi’n barod i ddechrau!

Cam 2
Tapiwch ar straeon wythnos 1 i’w agor a sweipio trwy y testunau o’r dde i’r chwith nes fod chi’n ffeindio yr iaith chi eisiau (Mae pob stori mewn pedwar iaith)

Darllen yn ofalus gyda’ch gilydd – gallwch wneud hwn mewn un darlleniad neu cymryd eich amser (Cofiwch mae gennych chi saith diwrnod i ddarllen y ddau stori – mae nhw’n fyr iawn)

Mae y straeon wedi cael ei rhoi mewn parau. Pob wythnos mae un o Gymru ac y llall o’r Eidal, gyda’r ddau yn rhannu yr un thema:

Wythnos 1 Tylwyth Teg a bodau hudol
Wythnos 2 Metamorffig (Trawsnewid) Creaduriaid
Wythnos 3 Dreigiau a Diafoliaid

Os oes gwell gyda chi profi’r straeon trwy wylio storiwr Tamar Eluned Williams, mae y straeon i gyd ar gael fel “premiere posting” trwy Facebook ar dudalennau Head4Arts a Menter Caerffili
Byddwn nhw yn dangos Dydd Mawrth 10am Saesneg ac 1pm yn Gymraeg, ond gallch ailwylio ar unrhyw bwynt trwy Facebook neu sianel Youtube Head4Arts

Cam 3
Unwaith chi wedi darllen y stori, ni eisiau chi i feddwl am beth chi wedi ddarllen a wneud sylw. Beth oeddech yn hoffi am y stori? Beth wyt ti eisiau dweud wrth un o’r gymeriadau? Beth dylai fod wedi digwydd? Ar Betwyll, gallwch tapio y tecst i weld sylwadau mae pobl eraill wedi wneud a byddwch yn cael eich gwahodd i wneud rhai eich hun – rydym yn galw rhain yn twyliau/“twylls”.

Twyliau/Twylls tipyn bach fel twîts ar Twitter. Dylech sylw bod yn macsimwm o 140 o gymeriadau/llythrennau, ac rydych yn rhoi nhw syth ar yr Ap – bydd e’n cyfri nhw wrth i chi teipio.

Fel Facebook neu Twitter gallwch hoffi sylwadau a dilyn darllenwyr eraill a rhannu sylwadau.

Ni eisiau chi i mwynhau y straeon trwy edrych arno nhw yn fanwl – a cael hwyl gyda’r testun trwy amrywio y ffyrdd chi’n wneud sylwadau. Er enghraifft gall twyl cael ei ysgrifennu:

⦁ fel crynodeb o’r stori
⦁ mewn penillion
⦁ fel erthygl papur newydd
⦁ fel bod nhw’n cyfeirio at un o’r cymeriadau
⦁ heb ddefnyddio’r llythyren E

Beth sydd yn digwydd os yw’r ddyfais ddim yn cefnogi Betwyll?
Mae Technoleg Ddigidol gyda’i heriau. Os dyw e ddim yn gweithio, peidiwch â phoeni. Er bod y bobl ifanc rydym wedi gweithio gyda gwir yn mwynhau cael mynediad at lyfrau/testunau trwy Betwyll, mae’r prosiect yn gallu gweithio cystal trwy ddefnyddio copïau caled o’r testun ac ysgrifennu sylwadau (“twyliau”) ar bapur grid. Mae’r rhain wedi atodi.

Extras:

Dysgu mwy am Occitan:
Yn amseroedd canoloesol roedd Occitaneg arfer cael ei ddefnyddio ar draws Ffrainc a gwledydd ymylol cyn cael ei ddisodli gan Ffrengig Normanaidd. Mae’n cymryd ei enw o’r ffordd o ddweud ydy/ie (“Oc” yn hytrach na “Oui”) a dal yn cael ei siarad gan o gwmpas 1.5 miliwn o bobl, y mwyafrif yn ardaloedd Languedoc o Ffrainc ac mewn rhannau Sbaen ac Yr Eidal. Roedd e’n iaith gyntaf Brenin Richard Lionheart a brawd Brenin John (wedi ei ddysgu gan ei fam Eleanor o Aquitaine). Os ydych ddosbarth eisiau dysgu sut i ddweud rhywbeth yn Occitaneg , rydym wedi recordio brawddegau syml gallen nhw trio. Am fwy o fanylion cysylltu kate.strudwick@head4arts.org.uk

Llyfrau Eraill:Byddwch yn gweld bod yna testunau gwahanol ar gael trwy Betwyll – mae croeso gennych chi drio nhw hefyd (e.e.Alice Adventures in Wonderland) Mae hefyd prosiect cudd wedi selio ar lyfr “Rygbi Zombis” Dan Anthony a gallwch ond cael mynediad trwy gais i Head4Arts (am resymau hawlfraint), a gallwn ni threfni eich bod yn medru darllen y llyfr hwn hefyd. Mae’r llyfr yma ar gael yn Saesneg a Chymraeg. Am fwy o fanylion cysylltu kate.strudwick@head4arts.org.uk

Mae Prosiect Pont yn gydweithrediad rhwng mudiadau yng Nghymru a’r Eidal.

Mae’r tîm yn cynnwys:

YR EIDAL – Associazione Culturale TwLetteratura / Betwyll, Espaci Occitan a Bepart

CYMRU – Celf ar y Blaen, Menter Iaith Caerffili a Storïwr Tamar Eluned Williams

Spread the love