Pwyll Piau Hi a Bod yn Greadigol

Ymateb y sector celfyddydau i Covid 19

Gyda digwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol wedi eu gohirio am y dyfodol rhagweladwy, mae’r gymuned greadigol wedi ymateb yn gadarnhaol ac yn hyblyg drwy gynnig gweithgareddau ar-lein, adloniant a rhwydweithiau cymorth y gall pobl gymryd rhan ynddynt o’u cartrefi.

Rydym wedi dechrau paratoi rhestr o’r cynlluniau gwych yma a gobeithiwn y bydd hyn yn adnodd ddefnyddiol i chi gadw eich creadigrwydd a chadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod yma na welwyd ei debyg.

Gobeithiwn barhau i adeiladu ar y rhestr yma – gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os gwyddoch am unrhyw weithgaredd creadigol a gynigiwch fel y gallwn ei rannu gydag eraill, cysylltwch â ni drwy Facebook/Twitter neu drwy e-bost: info@head4arts.org.uk

Gweithgareddau Ar-lein Celf ar y Blaen

Bydd gweithgareddau ar-lein Celf ar y Blaen yn cymryd lle trwy Zoom ar yr amseroedd canlynol:

Grwp Cerddorol Caffi Celtaidd Rhwng
Cenhedlaethol

Dydd Mercher: 4.30-6pm

Cyd-ganu gyda Ali Shone
Dydd Iau: 12.30-1.45pm

Byddwn wrth ein boddau os gallwch chi ymuno gyda ni – danfona neges i
info@head4arts.org.uk i wybod sut i gymryd

Adnoddau Ar-lein Celf ar y Blaen:

Sut i wneud pili pala origami

Gwneud llusern ar gyfer yr Awr Ddaear gyda Cindy Ward: Rhan 1, Rhan 2

Stori Awr Ddaear Y Llyfrgell Fywyd ysgrifennwyd a llefarwyd gan Tamar Eluned Williams gyda lluniau gan Andy O’Rourke

Prosiect Pont – Straeon yn cael ei ryddhau trwy Facebook Live ac ar gael ar Youtube Celf ar y Blaen

Adnoddau Ar-lein eraill
(Dylid nodi nad yw’r rhain yn gysylltiedig â Celf ar y Blaen – gweler y ddolen unigol i gael mwy o wybodaeth)

Artis Community – Fydd yn darpau gweithgareddau dyddiol

Datblygu’r Celfyddydau Caerffili – Prosiect Creadigol Lockdown – gwahoddiad i ymateb yn greadigol i thema bob wythnos

Jukebox Collective – Rhaglen o ddosbarthiadau hip hop ar-lein, cysylltu hello@jukeboxcollective.com am fwy o wybodaeth

Llenyddiaeth Cymru gyda Tamar Eluned Williams – Stori Crochan,  Cit Adrodd Straeon dwyieithog ar gyfer y cartref i deuluoedd

Theatr RCT – gweithgareddau dyddiol

Pili Pala Arts Wales – Dawns dros 50 gyda Beth Ryland

Huw Aaron – Tiwtorial tynnu llun dyddiol ar gyfer plant

Rwy’n Meddwl Amdanat Ti Gymru – Cyfres o ddarnau celf wedi comisiynu i archwilio, cyfathrebu neu drio gwneud synnwyr o’r byd fel y mae nawr.  

‘Canu a Gwenu’ Goldies bob dydd Iau ar eu tudalen Facebook http://www.facebook.com/goldiescymru

Fiona’s Energy Moves Online – Dawns Nia gyda Fiona Winter

Sofa Stage Wales – Sianel deledu Facebook – Perfformiadau rheolaidd i’w gweld gyda chyfleoedd i bobl greadigol gofrestru i gyfrannu

Upbeat Music and Arts Ymgyrch curo’r drwm – dysgu y samba gweithiwr allweddol

Louby Lou’s Storytelling

Tudalen Facebook Dydd Gwener Chwedleua – Cynhelir gan Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border

Gŵyl Ar-lein Hijinx – Gŵyl am ddim o theatr a ffilm

Gŵyl Animeiddio Caerdydd – Her Animeiddio Darlunio Cyflym

Ballet Cymru– Tiwtorial dyddiol ar-lein gyda dawnswyr cwmni

Theatr Iolo– Rhestr o adnoddau creadigol ar gyfer plant a rhieni

Sherman Theatre – Interval, cyfres sy’n esblygu o brosiectau a gynlluniwyd i hyrwyddo ysgrifennu newydd a chefnogi’r gymuned artistig a llawrydd

Theatr Genedlaethol Cymru – rhaglen Newydd yn cynnwys profiadau diwylliannol digidol cyfrwng Cymraeg

National Theatre Wales – Rhaglen digidol newydd o waith, yn cynnwys darlleniadau dramau a cyfleoedd I greu theatr fyw mewn lleoliadau digidol

National Theatre yn y Cartref – Gwylio Dramau NT ar Youtube. Mae Drama newydd yn cael ei darlledu pob dydd Iau ac ar gael am wythnos.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru – Dawnsio o gartre

PHRAME Cymru – Instagram ar gyfer ffotograffwyr

Caerdydd Creadigol – rhestr o adnoddau creadigol

Great British Home Chorus – grŵp cerddoriaeth ar gyfer cantorion ac offerynwyr

Noel Fielding Art Club

64 Million Artists #CreatetoConnect – heriau creadigol bob dydd

The Sofa Singers – grŵp canu torfol

Google Arts & Culture – ymweld ag amgueddfeydd rhyngwladol o’ch cartref

Adnoddau celf i ddiddanu ac addysgu plant gartre

Whats on Stage – rhestr o ddramâu, sioeau cerdd ac opera gall ei ddarlledu yn fyw ar-lein am ddim

The Show Must Go On – Darlledu yn fyw Sioeau Cerdd Andrew Lloyd Webber ar Youtube. Bydd Sioe Gerdd newydd yn cael ei ryddhau bod dydd Gwener ac ar gael am 48 awr.

Tate Kids – Syniadau ar gyfer prosiectau celf yn y cartref, gweld orielau ac archwiliwch artistiaid

Cymorth-Ar-lein i’r Gymuned Celfyddydau

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cymorth Ar-lein Cyngor Crefftau

Microsafle Arts Professional ar gyfer Covid 19

Spread the love