Pwyll Piau Hi a Bod yn Greadigol

Ymateb y sector celfyddydau i Covid 19

Gyda digwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol wedi eu gohirio am y dyfodol rhagweladwy, mae’r gymuned greadigol wedi ymateb yn gadarnhaol ac yn hyblyg drwy gynnig gweithgareddau ar-lein, adloniant a rhwydweithiau cymorth y gall pobl gymryd rhan ynddynt o’u cartrefi.

Rydym wedi dechrau paratoi rhestr o’r cynlluniau gwych yma a gobeithiwn y bydd hyn yn adnodd ddefnyddiol i chi gadw eich creadigrwydd a chadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod yma na welwyd ei debyg.

Gobeithiwn barhau i adeiladu ar y rhestr yma – gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os gwyddoch am unrhyw weithgaredd creadigol a gynigiwch fel y gallwn ei rannu gydag eraill, cysylltwch â ni drwy Facebook/Twitter neu drwy e-bost: info@head4arts.org.uk

Adnoddau Ar-lein Celf ar y Blaen:

Sut i wneud pili pala origami

Gwneud llusern ar gyfer yr Awr Ddaear gyda Cindy Ward

Stori Awr Ddaear wedi’i hysgrifennu a’i llefaru gan Tamar Eluned Williams gyda lluniau gan Andy O’Rourke

Adnoddau Ar-lein eraill
(Dylid nodi nad yw’r rhain yn gysylltiedig â Celf ar y Blaen – gweler y ddolen unigol i gael mwy o wybodaeth)

Pili Pala Arts Wales – Dawns dros 50 gyda Beth Ryland

‘Canu a Gwenu’ Goldies bob dydd Iau ar eu tudalen Facebook http://www.facebook.com/goldiescymru

Fiona’s Energy Moves Online – Dawns Nia gyda Fiona Winter

Sofa Stage Wales – Sianel deledu Facebook – Perfformiadau rheolaidd i’w gweld gyda chyfleoedd i bobl greadigol gofrestru i gyfrannu

Louby Lou’s Storytelling

Tudalen Facebook Dydd Gwener Chwedleua – Cynhelir gan Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border

Gŵyl Animeiddio Caerdydd – Her Animeiddio Darlunio Cyflym

Therman Sherman – Interval, cyfres sy’n esblygu o brosiectau a gynlluniwyd i hyrwyddo ysgrifennu newydd a chefnogi’r gymuned artistig a llawrydd

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru – Dawnsio o gartre

PHRAME Cymru – Instagram ar gyfer ffotograffwyr

Caerdydd Creadigol – rhestr o adnoddau creadigol

Great British Home Chorus – grŵp cerddoriaeth ar gyfer cantorion ac offerynwyr

Noel Fielding Art Club

64 Million Artists #CreatetoConnect – heriau creadigol bob dydd

The Sofa Singers – grŵp canu torfol

Google Arts & Culture – ymweld ag amgueddfeydd rhyngwladol o’ch cartref

Adnoddau celf i ddiddanu ac addysgu plant gartre

Cymorth-Ar-lein i’r Gymuned Celfyddydau

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cymorth Ar-lein Cyngor Crefftau

Microsafle Arts Professional ar gyfer Covid 19