Digwyddiad Awr Ddaear

Amser: Dydd Sadwrn 28ain Mawrth 6.45 yp – 8.30 yp

Lleoliad: Parc Penallta, Caerffili

Gwybodaeth: Ymchwiliad creadigol o newid hinsawdd yn defnyddio adrodd straeon, llusernau a chrefftau gyda thema pili pala

Grŵp Oedran: Teulu

Cost: Am ddim

Amser Cerdd Music Time

Gwybodaeth: Dewch i chwarae cerddoriaeth traddodiadol (neu wrando a mwynhau paned)

Amser: 1.30 – 3yp, Dydd Iau cyntaf y mis

Lleoliad: Yr Ystafell Fyw, White Rose Way, Tredegar Newydd, NP24 6FA

Amser Cerdd Music Time

Info: Come and play traditional music (or just to listen and enjoy a cuppa)

Time: 1.30 – 3pm, First Thursday of the month

Venue: The Living Room, White Rose Way, New Tredegar, NP24 6FA

Alawon Vista

Gwybodaeth: Clwb Alawon Araf ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion.
Dewch i chwarae cerddoriaeth traddodiadol (neu wrando a mwynhau paned)

Amser: 1 – 3yp, ail Dydd Iau y mis

Lleoliad: Coffi Vista, Canolfan Croseo Caerphilly

Alawon Vista

Info: Slow Tune Club for adult learners – come and play traditional music (or just to listen and enjoy a cuppa!)

Time: 1 – 3pm, Second Thursday of the month

Venue: Coffi Vista, Caerphilly Visitors Centre