Earth Hour 2020

Join our annual event with a focus on climate change with celebrations in venues in Blaenau Gwent, Caerphilly, Merthyr Tydfil and Torfaen

Date: Saturday 28th March 2020

Age Group: Family friendly – Open to children and adults

Further details can be found in each specific region.

Awr Ddaear 2020

Bydd pedwar o ddigwyddiadau creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi’r goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned

Dyddiad: Dydd Sadwrn 28 Mawrth 2020

Grŵp Oedran: Cyfeillgar i’r teuluAgored i blant ac oedolion

Manylion pellach i’w gweld o dan y rhanbarthau penodol