Gweithgareddau

I gael manylion am sut i ymuno anfonwch neges atom trwy gyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch: info@head4arts.org.uk


Alawon Aur

Sesiynau Canu Cyfeillgar i Ddementia Am Ddim

Dewch i gael hwyl yn canu amrywiaeth o ganeuon poblogaidd adnabyddus o ABBA i You’ll Never Walk Alone, sgwrsio a chwrdd â phobl newydd yn y sesiwn hamddenol hon.

Ar gyfer pobl sy’n byw gyda ac wrth ochr dementia. Mae’n rhaid i’r person dementia fod yng nghwmni aelod o’r teulu, ffrind neu ofalwr.

Dydd Mercher olaf y mis.

10:30yb – 12:30yp

Y Met, Abertyleri / Ar-Lein

Abertyleri
Canolfan Ddiwylliannol a Chynadledda Metropole, Mitre St, Abertyleri NP13 1AL


Caffi Celtaidd

Sesiwn cerddoriaeth werin am ddim.

Mae hanner awr cyntaf pob sesiwn wedi’i neilltuo i blant, pobl ifanc a dechreuwyr gyda’r cerddor Donald Stewart yn dysgu rhai alawon gwerin traddodiadol i gerddorion newydd.

Bob dydd Mercher

4:30yp – 6:30yp

Canolfan Treftadaeth Byd A Llyfrgell Blaenafon

Heol yr Eglwys, Blaenafon, Pont-y-pwl, NP4 9AS

Cais i ymuno a’r grwp Facebook yma:


Crefftau Clyd Blaina

Dysgwch sut i wneud rhai cofroddion bach ac anrhegion gan ddefnyddio technegau crefft syml.

Byddwn yn cymryd gwyliau byr o’r sesiynau hyn ond byddwn yn awyddus i’ch gweld yn ôl ym mis Medi ymlaen…

Bob dydd Iau

3:30yp – 5:00yp

yn Llyfrgell blaenau

Yr Institiwt, Stryd Fawr, Blaenau, Abertyleri NP13 3BN

Sesiwn celf a chrefft hwylog i’r teulu mewn gofod twym a chyfeillgar. Addas i bob oed.

Diodydd poeth ar gael drwy gydol y sesiwn.

Mae lleoedd yn rhad ac amm ddim ond mae’n rhaid eu harchebu ymlaen llaw drwy gysylltu â:

katie.price@aneurinleisure.org.uk / 01495 290312


Gwneud ac Atgofion

Sesiynau misol o grefft a chwmni bobl sy’n galaru.

Yr ail dydd mercher

Llyfrgell Pont-y-pŵl

10:30yb – 12:30yp

Hanbury Road, Pont-y-pŵl NP4 6JL

NP4 6YE


Côr Strike a Chord Cymru

Ar gyfer goroeswyr strôc a’u teuluoedd

Croeso i aelodau newydd

Ymarfer Côr ar

Bob dydd Iau

12:30yp – 1:45yp

Yn Y Cwt Gwyn (Neuadd Gymunedol Coed Eva a Hollybush)

£3 y sesiwn

NP44 7AG

Am fwy o wybodaeth:

info@head4arts.org.uk – 01495 400211

https://www.stroke.org.uk/finding-support/clubs-and-groups/strike-chord-cymru


Côr Cymunedol Bargoed

Rydym yn canu amrywiaeth o gerddoriaeth o Abba i emynau Cymraeg. Ein harweinydd yw Ali Shone, a hyfforddodd fel soprano operatig, ac sy’n wych wrth gael y gorau mas o bawb ohonom.

Bob dydd Iau

10:00yb – 11:30yb

Yn ystod y tymor yn unig

St Margaret’s Church

£3 y sesiwn

Eglwys Santes Margaret

Stryd Santes Fair

Bargoed

Caerffili

CF81 8NG

Spread the love