A different sort of pantomime? Oh yes, it is!

Faced with the temporary closure of the theatre and the cancellation of its annual pantomime, Blackwood Miners’ Institute turned to community arts organisation, Head4Arts to come up with a novel solution – a DIY Panto Kit, as an offering to some local families who missed their usual Christmas treat in 2020.

Ever since lockdown, Head4Arts has been busy working with a team of freelance artists to deliver nearly 3,000 Doorstep Craft packs to support households struggling with lockdown. For this latest challenge they commissioned artist Cindy Ward, to design a pack containing everything needed to construct a mini-theatre, complete with a cast of popular pantomime characters and materials for costumes.

Head4Arts Creative Director Kate Strudwick said, “Our aim is to inspire people to be really creative in writing and performing their own pantomime. We hope there will be dressing up, cheesy jokes and lots of festive fun for all the family, so it will be in keeping with the spirit of panto – even if they couldn’t attend one last year”.

Marina Newth, Caerphilly Council’s Theatre and Arts Services Manager added, “This is a great example of a partnership project, working together to find an inventive way of demonstrating our commitment to connecting with communities during this difficult period. We are all looking forward to opening our doors to the public again this year and hopefully 2021 will see us back in full panto mode. Oh yes it will!”

The limited edition DIY Panto Kits are being distributed to some lucky households in the County Borough via Caerphilly Parent Network; there will a prize of a family ticket to the next live panto for the best video we receive of a home-made performance.

For further information contact: info@head4arts.org.uk  

Welcome to our new Community Arts Intern!

We have a new team member that we’d like to introduce….

Finley Neilens is Head4Arts’ new Community Arts Intern. He is a recent graduate from Cardiff Metropolitan University School of Art and Design’s BA Graphic Communication course.

During his degree, Finley got really passionate about how art and design could be a catalyst for social change and have a positive impact on people.

With less than two weeks into his internship, Finley is already involved in a load of different things, ranging from graphic design and social media marketing to helping run a choir session. Notably, he’s spending a lot of time working on promoting the upcoming Cwtsh Festival events.

Finley admits he’s not certain what the future holds. But, he has loved his start at Head4Arts, making a meaningful difference to people’s lives through creativity.

Celf ar y Blaen yn helpu 1,000 o gartrefi i fod yn greadigol

Yr wythnos hon bu sefydliad celfyddydau cymunedol Celf ar y Blaen yn dathlu dosbarthu ei 1,000fed pecyn crefftau rhad ac am ddim i Rebecca Jones a’i theulu yn Fochriw.

Tra bu cymunedau Cymru yn dod i arfer â chyfyngiadau symud Covid 19, bu Celf ar y Blaen yn brysur yn gweithio gydag amrywiaeth o ddarparwyr gwasanaeth yn ceisio dod ag ychydig bach o heulwen i fywydau’r rhai sydd dan fwyaf o bwysau oherwydd y cyfyngiadau presennol drwy ddarparu pecynnau gweithgaredd creadigol i gefnogi llesiant cartrefi sydd dan straen ar hyn o bryd.

Cafodd pecynnau rhaglen Crefftau Carreg Drws eu dylunio gan artistiaid proffesiynol ac maent yn cynnwys yr holl ddeunyddiau a chyfarwyddiadau sydd eu hangen i wneud rhywbeth arbennig i helpu codi hwyliau. Maent wedi cynnwys dalwyr haul pili pala enfys sy’n taflu lliw i ystafell, angenfilod anghyffredin ac eirth yn anfon cwtshis rhithiol, anifeiliaid anwes a wnaed o sannau a chreaduriaid pompom i ddod ag ychydig o ysgafnder i fywydau ac eitemau syml gyda thema enfys yn cyfleu negeseuon gobaith. Cafodd y sawl a’u derbyniodd gyfle i ddysgu sgiliau newydd neu efallai adfer diddordeb yr oeddent wedi anghofio amdano.

Er mwyn dosbarthu’r pecynnau crefft yn ddiogel, bu Celf ar y Blaen yn gweithio gyda rhwydwaith helaeth o fudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a chymdeithasau tai cymdeithasol sydd wedi ychwanegu’r pecynnau at eu dosbarthiadau drws-i-ddrws rheolaidd o fwyd, cyflenwadau meddygol a nwyddau hanfodol eraill i aelwydydd sydd wedi ynysu neu dan bwysau eraill.

Esboniodd Kate Strudwick, Cyfarwyddwr Creadigol Celf ar y Blaen:

“Mae creadigrwydd yn helpu i hyrwyddo lles meddwl cadarnhaol a bu’n hanfodol wrth helpu teuluoedd i aros yn iach, cadw mewn cysylltiad â theimlo’n gynhyrchiol yn ystod y cyfnod cloi. Mae gweithio gyda’n partneriaid wedi ein helpu i dargedu’r cartrefi sydd yn yr angen mwyaf. Mae cynlluniau celfyddydau ar-lein gwych ar gael ar hyn o bryd, ond nid yw pawb yn medru cael mynediad iddynt felly teimlem ei bod yn bwysig datblygu cynnig creadigol y gellid ei fwynhau o bell heb fod angen mynediad i’r rhyngrwyd.”

Mae’r Rhaglen Crefftau Carreg Drws yn bosibl oherwydd cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac mae hefyd wedi rhoi rhaff bywyd a groesawyd gan artistiaid cymunedol llawrydd, llawer ohonynt wedi methu ennill unrhyw arian ers cyhoeddi’r cyfnod cloi. Mae’r cynllun hwn wedi gwneud defnydd da o’u talentau creadigol, gan gefnogi llesiant pobl leol yn ogystal â darparu gwaith i artistiaid.

Roedd y teulu Jones wrth eu bodd i dderbyn y 1000 fed pecyn crefftau, yn yr achos hwn wedi’i ddosbarthu gan Cheryl Smith, sy’n gwirfoddoli gyda’r Rhwydwaith Rhieni.

“Roedd yn hyfryd gweld pa mor falch oedd y plant o’i dderbyn – fe wnaethant ymateb fel pe byddem wedi rhoi anrheg gwirioneddol arbennig iddynt”.

Croesawyd y rhaglen gan grwpiau gwirfoddol o bob rhan o’r ardal. Dywedodd Leanne Chapman, cynrychiolydd y Rhwydwaith Rieni:

“Mae’n brosiect mor gadarnhaol. Mae mor bwysig cadw mewn cysylltiad ar hyn o  bryd – hefyd mae gennym esgus ardderchog i gael clonc ar garreg y drws gyda’r teuluoedd, felly mae pawb ar eu hennill.”

I gael mwy o wybodaeth am brosiect Crefftau Carreg Drws neu unrhyw weithgareddau eraill y mae Celf ar y Blaen yn eu cynnig ar hyn o bryd, ewch i www.head4arts.org.uk neu gysylltu â info@head4arts.org.uk