Prosiect Pont

Mae’n bleser gan Gelf ar y Blaen i gyhoeddi dechreuad Prosiect Pont – cydweithrediad cyffrous gyda’n partneriaid Ewropeaidd: Espaci Occitan, Betwyll, TwLetteratura, Bepart a Menter Iaith Sir Caerffili.

Bydd pobl ifanc o Rhymney a Dronero yn dathlu eu treftadaeth ddiwylliannol ac ieithyddol mewn prosiect sy’n archwilio casgliad o straeon gwerin, 3 o Gymru a 3 o ardal Occitan yng Ngogledd yr Eidal. Am ffordd wych o ddechrau Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon!

Pont Project

Head4Arts is delighted to announce the start of the Pont Project – an exciting collaboration with our European partners: Espaci Occitan, Betwyll, TwLetteratura, Bepart and Menter Iaith Sir Caerffili.

Young people from Rhymney and Dronero will be celebrating their cultural and linguistic heritage in a project exploring a collection of folk tales, 3 from Wales and 3 from the Occitan-speaking area of Northern Italy. What a fantastic way to start National Storytelling Week!