Celf Bytholwyrdd

Cynhelir rhaglen newydd mewn parciau ar draws Cymoedd De Cymru dros yr haf er mwyn cefnogi pobl sydd mewn galar.

Darllenwch mwy >

Lwybrau Stori Llyfrgell Bywyd

26 Mawrth - 24 Ebrill 2022

Canfyddwch bopeth sydd angen i chi wybod am Lwybrau Stori Llyfrgell Bywyd

Darllenwch mwy >

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Mae sawl ffordd y gallwch chi gadw i fyny gyda Chelf ar y Blaen. Cliciwch y ddolen i'n dilyn ein gweithgareddau.

Darllenwch mwy >

Preswyl Artist Ar-Lein

Gwyliwch y rhaglen Preswyl Artist Ar-lein yma!

Rydym wedi bod yn gweithio gydag ymarferwyr celfyddydau cyfranogol i greu cyfres o breswyl artistiaid ar-lein, yn arddango a dathlu eu gwaith a’u cyfraniadau at Gelf ar y Blaen.

Darllenwch mwy >

Croeso i Gelf ar y Blaen

H4A yn gweithio'n rhagweithiol i hyrwyddo adfywio trwy symbylu creadigrwydd.

Rydym yn anelu i gynyddu cyfranogiad yn y celfyddydau drwy gynnig profiadau celfyddydol ysbrydoledig gweithgareddau celfyddydol ar lawr gwlad o ansawdd uchel a, dan arweiniad ymarferwyr proffesiynol…

Darllenwch mwy >
EFFAITH

EFFAITH: GOFODAU GWYRDD AR Y BLAEN

Defnyddio gofodau gwyrdd mewn modd creadigol i helpu adeiladau cymunedau diogel a chyfeillgar

EFFAITH: Iechyd ar y blaen

Rhaglennu prosiectau celfyddydau dychmygus sy’n gwella llesiant cymunedau ac yn cefnogi iechyd da

EFFAITH: Dysgu Ar Y Blaen

Datblygu prosiectau arloesol sy’n hyrwyddo ymgysylltu gyda dysgu, ysgogi diddordeb yn y Gymraeg ac ymchwilio treftadaeth ddiwylliannol.

CYFLEOEDD

Gweithio gyda Celf ar y Blaen wedi rhoi cyfle gwych i gymryd rhan mewn rhywbeth na fyddwn i byth fel arall yn gallu ei wneud i mi. Mae wedi bod yn brofiad bythgofiadwy.

- Steve, Unawdydd Cymunedol, Opera Cymunedol Ynys Gwydr
CADW'N GYFOES

Llwybr Stori Llyfrgell Bywyd 2022

Mae Celf ar y Blaen yn dathlu’r Awr Ddaear eleni drwy lansio pedwar llwybr stori hudolus ar draws ardal y…

Celf ar y Blaen yn edrych am unigolion i ymuno â’i Grŵp Ymgynghorol

Mae Celf ar y Blaen yn datblygu Grŵp Ymgynghorol fydd yn helpu i lunio rhaglen a gweithgareddau’r sefydliad yn y…

DILYNWCH NI AR TWITTER:
DILYNWCH NI AR FACEBOOK: