Arty Parky 2021

Mae Arty Parky yn ôl!

Ydych chi’n edrych am rywbeth i’ch teulu ei wneud yn ystod hanner tymor? Mae’r ateb gan Celf ar y Blaen: chwiliwch am eich esgidiau glaw, gwisgwch amdanoch yn cynnes ac ymunwch ag Arty Parky.

Darllenwch mwy >

Llyfrgell Bywyd

Mae Llyfrgell Bywyd ar gael i'w brynu gan Petra Publishing. Lawrlwythwch beckon adnoddau AM DDIM. Cliciwch i ddarganfod mwy!

Darllenwch mwy >

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Mae sawl ffordd y gallwch chi gadw i fyny gyda Chelf ar y Blaen. Cliciwch y ddolen i'n dilyn ein gweithgareddau.

Darllenwch mwy >

Preswyl Artist Ar-Lein

Gwyliwch y rhaglen Preswyl Artist Ar-lein yma!

Rydym wedi bod yn gweithio gydag ymarferwyr celfyddydau cyfranogol i greu cyfres o breswyl artistiaid ar-lein, yn arddango a dathlu eu gwaith a’u cyfraniadau at Gelf ar y Blaen.

Darllenwch mwy >

Help Addysg Gartref ar gyfer Aelwydydd Dwyieithog

Prosiect Pont

Prosiect llythrennedd ar-lein am ddim sydd yn hyrwyddo cyfathrebu , cysylltu darllenwyr gyda’i gilydd ac yn archwilio treftadaeth ddiwylliannol Cymru a’r Eidal.

Darllenwch mwy >

Croeso i Gelf ar y Blaen

H4A yn gweithio'n rhagweithiol i hyrwyddo adfywio trwy symbylu creadigrwydd.

Rydym yn anelu i gynyddu cyfranogiad yn y celfyddydau drwy gynnig profiadau celfyddydol ysbrydoledig gweithgareddau celfyddydol ar lawr gwlad o ansawdd uchel a, dan arweiniad ymarferwyr proffesiynol…

Darllenwch mwy >
EFFAITH

EFFAITH: GOFODAU GWYRDD AR Y BLAEN

Defnyddio gofodau gwyrdd mewn modd creadigol i helpu adeiladau cymunedau diogel a chyfeillgar

EFFAITH: Iechyd ar y blaen

Rhaglennu prosiectau celfyddydau dychmygus sy’n gwella llesiant cymunedau ac yn cefnogi iechyd da

EFFAITH: Dysgu Ar Y Blaen

Datblygu prosiectau arloesol sy’n hyrwyddo ymgysylltu gyda dysgu, ysgogi diddordeb yn y Gymraeg ac ymchwilio treftadaeth ddiwylliannol.

CYFLEOEDD

Gweithio gyda Celf ar y Blaen wedi rhoi cyfle gwych i gymryd rhan mewn rhywbeth na fyddwn i byth fel arall yn gallu ei wneud i mi. Mae wedi bod yn brofiad bythgofiadwy.

- Steve, Unawdydd Cymunedol, Opera Cymunedol Ynys Gwydr
CADW'N GYFOES

Arty Parky 2021

Ydych chi’n edrych am rywbeth i’ch teulu ei wneud yn ystod hanner tymor? Mae’r ateb gan Celf ar y Blaen:…

Cynnig Cymraeg

Mae Celf ar y Blaen yn falch iawn i gyhoeddi ei bod wedi ennill bathodyn Cynnig Cymraeg.

DILYNWCH NI AR TWITTER:
DILYNWCH NI AR FACEBOOK: