Man Engine Cymru

Ymwelodd y wyrth beirianyddol enfawr, sy’n edrych yn debyg i gawr o löwr, â saith o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf Cymru am wythnos o ddathliadau rhwng 8-12 Ebrill 2018 fel rhan o daith “Man Engine Cymru: dathlu diwydiant”.

Wedi’i gynllunio i ddathlu treftadaeth glofaol cyfoethog de Cymru, roedd pob stop ar daith Man Engine Cymru yn cynnig golygfeydd pwrpasol, o berfformadiau theatrig gafaelgar a chanu corawl, i straeon traddodiadol Cymreig a hyd yn oed sioe tân gyffrous.

Roedd y daith o Gymru yn brosiect ar y cyd gan y sector diwylliannol yng Nghymru gyda Phrifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cadw – gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Amgueddfa Cymru, pedwar awdurdod lleol (Torfaen, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe), Celf ar y Blaen a Golden Tree Productions.

Wedi’i animeiddio gan dîm o fwy na deuddeg o ‘lowyr’, dechreuodd y pyped enfawr ar ei daith fawr o Gymru. Roedd y daith yn adrodd hanes y Chwyldro Diwydiannol lunio Cymru ac yn ei dro sut y lluniodd Cymru y byd – o arloesedd technolegol a ffurfiwyd drwy gysylltiadau masnachu byd-eang a phartneriaethau diwydiannol, i brofiadau ac ymdrechion gwerin Cymru a arweiniodd at arloesedd cenedlaethol, diwygio gwleidyddol a geni’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Fel symbol enfawr o’r diwydiant glo byd-eang a llysgennad newydd ar gyfer treftadaeth glofaol Cymru, cyfarfu’r Man Engine â chymeriadau hanesyddol allweddol drwy feysydd glo De Cymru yn dathlu llwyddiannau ac yn cofio am aberthau gorffennol diwydiannol Cymru.

Celf ar y Blaen yn 10 Mlwydd Oed

Mae’n anodd credu i ni fod o gwmpas ers mis Ebrill 2008. Teimlwn hi’n fraint fawr i fod wedi gweithio ar gynifer o brosiectau gwaith gydag artistiaid a chymunedau talentog tu hwnt yn y 10 mlynedd diwethaf.

Gobeithiwn fod ein gweithgareddau yn ystod y cyfnod hwnnw wedi ysbrydoli pobl ym mhob math o ffyrdd cadarnhaol ac edrychwn ymlaen at barhau â’n gwaith yn cyflwyno a chysylltu pobl gyda’r celfyddydau yn y dyfodol.

Yn yr ychydig wythnosau diwethaf buom yn tyrchu yn ein harchifau ac yn dewis rhai o’r prosiectau cofiadwy o’r dyfodol. Cadwch lygad am negeseuon fydd yn edrych yn ôl ac yn dathlu llawer o’n prosiectau, mawr a bach.

I ddechrau, buom yn cofio am brosiect o 7 mlynedd yn ôl! Ar 21 Mai 2011 roeddem yng Nghanolfan Dewi Sant, Rhymni yn annog pobl Rhymni i ddangos fod ganddynt lais.

Rydym wrth ein bodd gyda’r mathau hyn o brosiectau oherwydd mae’n wych gweld pobl yn dod draw a rhoi cynnig arni, rhywbeth sy’n hollbwysig i ni.