Arty Parky 2019

Fedrwch chi ei deimlo eto? Mae newid yn yr aer. Mae’r haul yn dal i dywynnu ond llwynog yw’r cyfan! Cawsom i gyd ein twyllo i adael y tŷ heb siaced dim ond i sylweddoli un peth – mae’r haf drosodd! Taflwch y sandalau hynny sy’n achosi swigod, dyma’r amser ar gyfer welis ac esgidiau dal dŵr a’r hetiau hynny gyda llawer gormod o ddarnau’n hongian. Mae pobl ym mhob rhan o Gymru yn meddwl “A yw’r amser wedi dod?” Ac rwyf yma i ddweud wrthych ei fod. Mae’r plant yn ôl yn yr ysgol, mae’r archfarchnadoedd wedi lansio eu hysbysebion Nadolig yn hysbysu fod yr hydref yma. Dim ond ychydig balch sy’n gwadu’r hydref sy’n dal i wisgo eu trowsus cwta ac yn mynnu “nad ydyn nhw’n teimlo’r oerfel”.

Ond peidiwch ofni, mae gennym ni yn Celf ar y Blaen yr ateb i’ch cwestiwn llosg: “Beth yn union fyddwn i’n ei wneud pan mae dail y coed yn disgyn? Pan mae’r moch coed yn dechrau syrthio? Pan fo’r brigo’n taro’r ddaear?” A’n hateb yw’r un ateb sydd gennym am bopeth yn y byd, Gwneud Celf! Mae Arty Parky yn ôl am flwyddyn arall lle byddwn yn chwilio yn y parciau, coedwigoedd a’r meysydd am harddwch cudd a threfnu a gosod ein celc yn ddarluniau tir enfawr. Ymunwch â ni mewn 4 lleoliad yn y Cymoedd – ynghyd ag un digwyddiad arbennig yn y Gymraeg gyda Menter Caerffili!

Mae Arty Parky yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i’r holl deulu a gallwch ymuno â ni rhwng 10:30am – 3:00pm ar: