Help Addysg Gartref ar gyfer Aelwydydd Dwyieithog

Bydd gan rieni nad ydynt yn siarad Cymraeg sy’n ei chael anodd mynd i’r afael gydag addysg gartref ar gyfer plant sy’n mynychu ysgolion Cymraeg ddiddordeb mewn clywed am adnodd newydd rhad ac am ddim a gynlluniwyd i gefnogi llythrennedd a mwynhad o ddarllen.

Caiff Prosiect Pont ei gyflwyno drwy ap a luniwyd yn arbennig ar gyfer ffonau clyfar a dyfeisiau llechen. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i aelwydydd cymysg o ran iaith i gael hwyl gyda’i gilydd, yn ymchwilio straeon gwerin byr o Gymru a’r Eidal, gyda gwrachod, cewri a hyd yn oed y diafol ei hun yn ymddangos ynddynt.

Mae’r prosiect yn ganlyniad cydweithio rhwng sefydliadau diwylliannol o Gymru a’r Eidal sy’n dathlu eu treftadaeth ddwyieithog. Mae’r adnoddau hefyd ar gael mewn Eidaleg ac Occitan (iaith frodorol sy’n dal i gael ei siarad yng ngogledd yr Eidal a rhannau o Ffrainc a Sbaen).

Esboniodd Kate Strudwick, Cyfarwyddwr Creadigol sefydliad celfyddydau cymunedol Celf ar y Blaen sy’n gweithio yn ardal y Cymoedd:

“I ddechrau Ysgol y Lawnt ac Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf yng Nghaerffili oedd yn cymryd rhan yn y prosiect ac fe’i cynhaliwyd yn gynharach eleni, gydag ysgolion o’r Eidal yn ymuno yn yr hydref. Fodd bynnag, gyda’r cyfyngiadau ar symud oherwydd y Coronafeirws, ymddangosai’n syniad da i ledaenu’r prosiect fel y gall pobl ifanc eraill a theuluoedd fanteisio arno.”

Mae’r holl eiriad wedi’i gynnwys o fewn yr ap, ond mae ffyrdd eraill i gael mynediad i’r deunydd, yn cynnwys drwy berfformiadau a recordiwyd gan y chwedleuwraig Tamar Eluned Williams o Gymru.

Cefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Mae manylion llawn sut i gymryd rhan ar gael drwy Celf ar y Blaen (info@head4arts.org.uk)

Bod yn Greadigol gyda Celf ar y Blaen

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae Celf ar y Blaen wedi bod yn brysur yn aildrefnu ei raglen waith i sicrhau ei fod yn parhau i gynnig gweithgareddau celf cyfranogol arloesol dan arweiniad proffesiynol y gellir eu mwynhau adre.

Mae’r rhaglen yn cynnwys pump agwedd allweddol, gyda digonedd o gyfleoedd i gymryd rhan yn ystod y cyfnod hwn o ynysu:

Hapusrwydd ar y Blaen

Mae Celf ar y Blaen yn cynnal gweithgareddau ar-lein rheolaidd, a gynhelir drwy Zoom.

Y gweithgareddau sydd ar gael ar hyn o bryd:

Caffi Celtaidd, grŵp cerddoriaeth rhyng-genhedlaeth, dyddiau Mercher 16.30 – 18.30 (bydd y 45 munud cyntaf yn canolbwyntio ar ddechreuwyr)

Sesiwn ganu gyda Ali Shone, bob dydd Iau 12.30 – 13.45

Anfonwch neges trwy gyfryngau cymdeithasol neu ebostio info@head4arts.org.uk i gael manylion am sut i ymuno.

Cadwch lygad ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael gwybodaeth am weithgareddau eraill.

Dysgu ar y Blaen

Mae Celf ar y  Blaen yn cynnig cyfle i deuluoedd ac ysgolion  gymryd rhan ym mhrosiect Pont – prosiect llythrennedd rhyngwladol sy’n defnyddio straeon gwerin o Gymru a’r Eidal fel ffordd o gynyddu mwynhad o ddarllen a chysylltu gyda darllenwyr eraill drwy ap newydd, Betwyll – anfonwch e-bost atom i gael mwy o wybodaeth.

Yn teimlo’n greadigol? Mae Celf ar y Blaen wedi cyfuno nifer o ffilmiau celf a chrefft ar ei sianel YouTube.

Cyfleoedd ar y Blaen

Rydym wedi bod yn gweithio gydag ymarferwyr celfyddydau cyfranogol i greu cyfres o breswyl artistiaid ar-lein, yn arddango a dathlu eu gwaith a’u cyfraniadau at Gelf ar y Blaen. Eisiau dysgu mwy?! Cliciwch yma

Iechyd ar y Blaen –

Mae Celf ar y Balen wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol gwirfoddol i gynnig profiadau creadigol o bell ar gyfer unigolion nad oes ganddynt efallai fynediad i’r rhyngrwyd, er enghraifft drwy ddarparu “pecynnau crefft” yn cynnwys deunyddiau a chyfarwyddiadau i’w cynnwys mewn cynlluniau dosbarthu o ddrws i ddrws. Darganfyddwch fwy am y cynllun yma.

Y Dyfodol ar y Blaen

Bu Celf ar y Blaen yn dathlu’r Awr Ddaear ar-lein eleni, mae ein stori Awr Ddaear a’r tiwtorial gwneud llusern yn dal i fod ar gael i’w gweld yma.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau yn cymryd rhan yn rhai o’r gweithgareddau uchod. Byddem wrth ein boddau yn gweld lluniau a fideos ohonoch yn cymryd rhan. Tagiwch ni ar gyfryngau cymdeithasol gyda #H4AMakes neu ebostiwch ni gyda’ch creadigaethau!