Cerdd Caredigrwydd Cydweithredol ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020

I ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020, fe wnaethom gynnal sesiwn farddoniaeth rad ac am ddim ddoe gyda Francesca Kay fel rhan o ddigwyddiad The Big Zoom Fforwm Iechyd Meddwl Trydydd Sector Cwm Taf Morgannwg. Roedd y sesiwn yn dathlu caredigrwydd a bu’r rhai a gymerodd ran yn trafod beth mae caredigrwydd yn ei olygu iddynt, gan arwain at ysgrifennu cerdd ar y cyd. Roeddem mor hoff o’r gerdd fel i ni benderfynu ei rhannu gyda chi.

Sesiwn Barddoniaeth Dathlu Caredigrwydd

Galw ysgrifenwyr creadigol!

Ddydd Iau 8 Hydref, fel rhan o  Zoom Mawr Fforwm Iechyd Meddwl Trydydd Sector Cwm Taf Morgannwg yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020, rydym yn cynnal sesiwn barddoniaeth am ddim gyda’r bardd Francesca Kay.

Bydd y sesiwn, rhwng 14:30 a 16:00, yn canolbwyntio ar ysgrifennu cerdd grŵp i ddathlu caredigrwydd. Yn y cyfnod anodd hwn, mae’n bwysig lledaenu ychydig o gynhesrwydd a bod yn gadarnhaol, felly cofiwch ymuno â ni.

Tocyn ar gael yma:

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-big-zoom-celebrating-kindness-with-heads4arts-tickets-122645338509?aff=ebdssbonlinesearch