Effaith

Gan weithio ar draws bwrdeistrefi Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen, mae Celf ar y Blaen yn cyflwyno gweithgareddau celfyddydau cyfranogol sy’n cael effaith ar lesiant yn y ffyrdd dilynol:

Hapusrwydd ar y Blaen

Iechyd ar y Blaen

Dysgu ar y Blaen

Cyfleoedd ar y Blaen

Gofodau Gwyrdd ar y Blaen

Y Dyfodol ar y Blaen

Cafodd ein holl waith ei seilio ar y cysyniad y dylai’r celfyddydau fod yn hygyrch i bawb. Rydym yn adolygu ein harferion yn barhaus i’n helpu i ymestyn ein cyrraedd a rhoi mynediad mwy cyfartal i ddarpariaeth celfyddydol.

Spread the love